ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดเผยความคืบหน้าโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอของบประมาณ 5,116 ล้านบาทจากรัฐบาล ซึ่งคาดว่าที่ปรนุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) น่าจะพิจารณาภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อเดินหน้ายกระดับเมืองสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพของโลก หรือ เมดิคัล ฮับ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ทั้งนี้โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันผ่านการอนุมัติหลักการโดยมติครม.เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2563 และได้รับอนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ภูเก็ต เฮลท์ แซนด์บ็อกซ์” เมื่อวันที่ 16 พ .ย. 2564 ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตมองว่าโครงการนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องผลักดันจึงเสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภูเก็ต เฮลท์ แซนด์บ็อกซ์ ที่ประกอบด้วยการพัฒนาด้านสุขภาพ 3 ด้านได้แก่ 1.การรักษาพื้นฐาน หรือกลุ่มรพ.สต.ซึ่งเป็นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 2.การดูแลรักษาทั่วไปในระดับกลางถึงโรคซับซ้อนบางเรื่อง ส่วนนี้เป็นของกระทรวงสาธารณสุขโดยโรงพยาบาลหลักอย่างวชิระภูเก็ต รพ.ฉลอง ป่าตอง ถลาง เป็นต้น และ3.การรักษาโรคซับซ้อนมาก โดยมีทางม.อ.เป็นผู้ดูแล

รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตกล่าวว่า การบริหารจัดการของศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน จะอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ของทั้งมหาวิทยาลัย ภาคใต้และประเทศ รวมทั้งสร้างความสามารถในการแข่งขัน มหาวิทยาลัยฯจึงต้องขับเคลื่อนเป็นหลักโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบโจทย์ทิศทางยุทธศาสตร์แผน 20 ปีของชาติด้วย

“ระหว่างนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ทำอย่างอื่นไปก่อน เช่น การทำหลักสูตร การให้บริการบางส่วนที่สามารถดำเนินการได้ อย่างการรับนักศึกษาแพทย์ พยาบาล การอบรมผู้ประกอบการ ความพร้อมด้านนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการใช้ ซึ่งทราบว่าจะมีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในเดือนนี้”รศ. ดร.​พันธ์ กล่าว

สำหรับงบประมาณทั้งหมดกว่า 5,116 ล้านบาท แบ่งเป็น วิทยาลัยสุขภาพนานาชาติ 212.5 ล้านบาท โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กว่า 4,762 ล้านบาท รวมถึงส่วนของแพทย์แผนไทยและศูนย์เทคนิคการแพทย์ และศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล สงขลานครินทร์ 141.5 ล้านบาท