ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดเผยว่าเตรียมเดินหน้าสร้างศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน จ.ภูเก็ต เต็มกำลังหลังครม. 5,116 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว แม้จะล่าช้าจากกำหนดเดิมที่วางไว้เดือนมี.ค.ที่ผ่านมาทำให้ทำงบประมาณใช้ไม่ทันเดือนต.ค.ปีนี้ แต่ก็มีบางส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยได้เริ่มขยับไปบ้างแล้ว จึงอาจกระทบเฉพาะในส่วนของการลงทุนขนาดใหญ่ คือ โรงพยาบาล 300 เตียง ซึ่งน่าจะเริ่มก่อสร้างได้เดือนต.ค.ปีหน้าแต่ก็ไม่มาก คาดจะแล้วเสร็จอย่างช้าในปี 2570 จากเดิมที่กำหนดจะเปิดให้บริการในปี 2569

“ในโครงการมีอยู่หลายภารกิจ เช่น การผลิตบุคลากร ในส่วนของแพทย์ พยาบาล ภสัชกร การฝึกอบรมทักษะต่างๆ ตรงนี้เรามีการเปิดรับไปแล้ว ส่วนแพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ จะเปิดรับในปีหน้า ขณะที่ศูนย์เทคนิคการแพทย์ก็ให้บริการไปแล้ว ตั้งแต่ 15 มิ.ย. 2564 แต่ยังเป็นสเกลเล็กๆ เพราะยังมีกำลังคนไม่มากนัก ส่วนแพทย์แผนไทย ตอนนี้เขียนแบบเสร็จแล้วกำลังจะปรับปรุงอาคาร โดยใช้งบประมาณรายได้ของเราส่วนหนึ่งเข้าไปดำเนินการก่อน และคิดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนต.ค. ปีหน้า เช่นเดียวกับศูนย์ทันตกรรม” รศ.ดร.พันธ์ กล่าวถึงส่วนที่มีการดำเนินการไปแล้ว

อย่างไรก็ตามสำหรับโรงพยาบาล 300 เตียง ซึ่งเน้นการบริการระดับตติยภูมิใช้เงิน 4,762 ล้าน มีความซับซ้อนเกี่ยวกับระบบค่อนข้างมาก เฉพาะเขียนแบบต้องใช้เวลา 1 ปีรวมกับระยะเวลาในการก่อสร้างอีก ซึ่งยังไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะมีปัญหาในรายละเอียดอีกหรือไม่และต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีก 4 ปีในการก่อสร้าง

“ส่วนที่เสร็จหลังสุดน่าจะเป็นตัวโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 300 เตียง นับจากนี้ไป คิดว่าก.ย.-ส.ค. ปีหน้าแบบซึ่งมีการเปิดประมูลรอบสองน่าจะแล้วเสร็จ  และเริ่มสร้างได้เดือนต.ค.สอดคล้องกับงบประมาณพอดี น่าจะจบได้ในปี 2569 หรืออย่างช้าสุดก็ปี 2570 แต่ส่วนอื่นๆ น่าจะเสร็จก่อนหน้านั้น”