ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เปิดเผยว่า เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดภูเก็ต (BDMS PHUKET) ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุก จะขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กับนโยบายของจังหวัด เพื่อผลักดันประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตไปสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical hub) โดยมีการพัฒนาการบริการด้าน Wellness Tourism ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ และพยายามขยายศักยภาพร่วมกับโรงแรมดูแลนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้การดูแลของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ฟื้นฟูและดูแลร่างกายให้มีประสิทธิภาพขึ้นตลอดการมาพัก นอกจากนี้ยังเตรียมขยายขีดความสามารถด้านศักยภาพทางการแพทย์โดยเน้นไปที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellences) ประกอบด้วย ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน สถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์สหสาขามะเร็งภูเก็ต ศูนย์หัวใจ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทางกระดูกและข้อ เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยโรคที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้น และขยายการให้บริการด้านการตรวจสุขภาพ ด้านเวชศาตร์ชะลอวัย กายภาพบำบัด เป็นต้น

(นพ.ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี)

นพ.ณรงฤทธิ์กล่าวว่า การที่จังหวัดภูเก็ตเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัด ‘Specialize EXPO 2028’ ในธีม Future of Life : Living in Harmony, Sharing Prosperity ชีวิตแห่งอนาคต – แบ่งปันความรุ่งเรืองอยู่กันอย่างเป็นหนึ่งเดียวว่า จะเป็นก้าวแรกที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้ภูเก็ต

“โรงพยาบาลเราถือเป็นจุดหมายปลายทางของการรักษาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นอกจากเรื่องของการเจ็บป่วยฉุกเฉินแล้ว ก็มีคนไข้ต่างชาติไม่น้อยที่เดินทางเข้ามาเพื่อดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ทันตกรรม หรือแม้กระทั่งการเสริมความงาม ซึ่งโรงพยาบาลมีความพร้อมในการให้บริการด้านเหล่านี้อยู่แล้ว”

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตกล่าวว่า นอกจากให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันแล้ว โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตยังคงพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยในระดับสากลตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล ซึ่งจากเดิมทำได้ดีอยู่แล้วในเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบก และได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป (Commission on Accreditation of Medical Transport Systems :CAMTS and CAMTS EU: Dual Accreditation) ปีนี้จึงมีแผนขยายศักยภาพด้านการเป็นศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง สุราษฎร์ธานี และสงขลา ด้วยเฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉินทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที พร้อมมองหาการสร้างช่องทางการตลาดต่างประเทศเพิ่มเติม โดยเฉพาะช่องทางการตลาดกับประเทศใหม่อย่างเช่น อาหรับ อินเดีย อินโดนีเซีย เป็นต้น” ผอ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เผยถึงแผนการลงทุนเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ