ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ผู้ป่วยโควิด 19 "อาการสีเขียว" สามารถรับยาได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการรับยาที่ร้านยา

1. ผู้ที่ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด อาการไม่รุนแรง (กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว) สิทธิบัตรทอง 30 ทอง (สปสช.-สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
     > อายุน้อยกว่า 60 ปี 
     > น้ำหนักไม่เกิน 90 กิโลกรัม หรือ BMI ไม่เกิน 30 
     > ไม่ตั้งครรภ์
     > ไม่เป็นคนพิการ
     > ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
     > ไม่มีโรคประจำตัว รวมถึงโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน แม้จะคุมอาการได้ก็ตาม ไม่ใช่ กลุ่ม 608 คือ ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง  
         โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน และหญิงตั้งครรภ์
     > ไม่มีอาการของโรคโควิด-19 รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง เช่น ภาวะอ้วน
2. โทร. ติดต่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ ร้านยาจะให้แอนไลน์ เพื่อส่งผลตรวจ ATK คู่กับบัตรประชาชน (ไม่จำเป็นต้องมาที่ร้านยา)
3. ร้านยาซักประวัติข้อมูลทั่วไป แนะนำและให้คำปรึกษาการใช้ยา
4. ไม่มีการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ ผู้ป่วยไม่ควรรับยาที่ร้านเอง แนะนำให้ญาติหรือคนอื่นมารับแทน

 

ดูรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการได้ที่  https://www.nhso.go.th/downloads/197