ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พญ.ช่อแก้ว คงการค้า นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้างานต่อมไร้ท่อ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ยืนยันกับ Hfocus ว่า การดื่มนม และการรับประทานไก่ ไม่ได้ทำให้เกิดภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย แต่จะทำให้เกิดลักษณะทางเพศทุติยภูมิขึ้นได้ชั่วคราว เช่น ฮอร์โมนเอสโตรเจนทำให้เกิดเต้านมขึ้นได้ชั่วคราว แต่พอหยุดบริโภคเต้านมก็จะหายไปได้เอง ส่วนเด็กผู้หญิงที่สาวก่อนวัย เกิดได้จาก 2 สาเหตุ คือ สมองสั่งการและไม่ได้สั่งการ ส่วนใหญ่ที่เจอในเด็กผู้หญิง บางคนจะมีรอยโรคในสมองเป็นตัวกระตุ้น หรือมียีนส์ที่ผิดปกติ