ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จากโพสต์หนึ่งในโซเชียลที่ระบุว่าศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้บริการวัคซีนโมเดอร์นาที่หมดอายุแล้วนั้น    ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจึงขอเรียนให้ท่านทราบว่า วัคซีนโมเดอร์นาที่ศูนย์ฯบางซื่อให้บริการประชาชนตลอดมาเป็นวัคซีนที่ปลอดภัย มีคุณภาพทุกเข็มและไม่หมดอายุ

จากข้อมูลบริษัทผู้ผลิตวัคซีนโมเดอร์นาได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แจ้งปรับขยาย วันหมดอายุใหม่ จาก 7 เดือน เป็น 9 เดือน โดยการขยายอายุนี้เป็นไปตามหลักวิชาการ ข้อกำหนดตามมาตรฐานการวิเคราะห์ยา มิได้ส่งผลกระทบถึงคุณภาพวัคซีนแต่อย่างใด และในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติขยายอายุวัคซีนโมเดอร์นา ตามคำขอผู้รับอนุญาต/นำเข้าวัคซีนเป็น 9 เดือน เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยวันกำหนดหมดอายุ ขยายจาก 7 เดือน เป็น 9 เดือน ดังนี้

พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังและผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กล่าวถึงกระบวนการทำงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยคณะทำงานด้านเภสัชกรรมของสถาบันโรคผิวหนัง มีการควบคุมอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบด้านเอกสารและคุณภาพของวัคซีนทุกขวด ทุกเข็ม หากพบว่าโด๊สใดที่ผิดมาตรฐานก็จะส่งทำลายทันที การขนส่งและเก็บรักษาวัคซีนของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย ทำให้สามารถรักษาอุณหภูมิที่ถูกต้องตลอดห่วงโซ่ความเย็น (Cold chain) ตลอดเวลา จึงขอเรียนยืนยันให้ความมั่นใจว่าศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและได้ดูแลเก็บรักษาวัคซีนในทุกโด๊ส ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติ(SOP) อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน ก่อนนำมาให้บริการประชาชนตลอดมา

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org