ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565  ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) แถลงข่าวประเด็นสิทธิ์ UCEP Plus หลังโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ว่า  นโยบายสิทธิ์ยูเซป(UCEP) เป็นนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 โครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ จากเดิมที่เจ็บป่วยฉุกเฉินแล้วเข้าโรงพยาบาล(รพ.) เอกชน ทำให้มีค่าใช้จ่าย แต่หลังจากมีการประกาศใช้ยูเซป ทำให้ประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยกองทุนต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบให้ ทั้งนี้ สพฉ.มีหน้าที่ประเมินเพื่อคัดแยกผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งหากไม่เข้าเกณฑ์ก็จะมีค่าใช้จ่าย

อ่านเพิ่มเติม : https://www.hfocus.org/content/2022/09/26058