ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจงกรณีมีคำสั่งย้าย ผอ.รพ.จะนะ ไม่เกี่ยวกับการเมือง เป็นอำนาจของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพ ที่ได้รับมอบให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง ในการบริหารงานบุคคล สามารถโยกย้ายบุคลากรในเขตสุขภาพได้ ด้านโฆษกกระทรวงฯ และประธานชมรม นพ.สสจ. เผยการโยกย้ายเป็นปกติของขรก. ยิ่งมีความสามารถ อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีคำสั่งย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา ไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ว่า เรื่องนี้เป็นการดำเนินการไปตามระเบียบและอำนาจการบริหารราชการปกติ ไม่เกี่ยวกับการเมือง โดยมีการมอบอำนาจด้านบริหารงานบุคคลให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการโยกย้ายบุคลากรในพื้นที่ และได้มีหนังสือแจ้งระเบียบแนวทางการดำเนินการให้เข้าใจถูกต้องตรงกันทุกเขตสุขภาพ

“ยืนยันว่าไม่ได้มีการแก้ไขหนังสือคำสั่งเพื่อจะย้ายคนเพียงคนเดียว กรณีของนพ.สุภัทร ก็เป็นการพิจารณาของผู้บริหารในพื้นที่ และเป็นการใช้อำนาจในการบริหารของ นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ตามระเบียบและขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจมา” นพ.โอภาสกล่าว

วันเดียวกัน นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11) และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่า  ตนเป็นลูกหม้อของกระทรวงสาธารณสุขมาก่อน เห็นการโยกย้ายเป็นเรื่องปกติ เคยผ่านประสบการณ์การถูกย้ายไปที่ๆ เราไม่ชอบไม่ถูกใจมาแล้ว  แต่ตนไม่มีปัญหา เชื่อมั่นในดุลพินิจของผู้บริหาร และเชื่อมั่นความโปร่งใส และความสามารถของตน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็ทำงานเต็มที่ ย้ายออกไปทำงานที่ไหน ก็สบายใจ อย่าลืมว่าเราเป็นข้าราชการ ต้องรับใช้ประชาชนทุกคน ทุกพื้นที่อยู่แล้ว ต้องมีวินัยและสุจริต จะมาคิดยึดติดไม่ได้

นพ.รุ่งเรือง กล่าวว่า สำหรับการโยกย้ายที่กำลังเป็นประเด็นขณะนี้  เห็นว่า ทำไปด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง ไม่มีเค้าลางของการกลั่นแกล้ง แต่ย้ายเพราะเป็นไปตามระเบียบข้าราชการระดับสูงที่ต้องมีการขยับทุก 4 ปี คุณหมออยู่จะนะมา 20 กว่าปี ก็ถือว่าอยู่นานมากแล้ว จะเรียกว่านานเกิน ก็ไม่ผิด เมื่อก่อน ทำได้ เพราะถือว่า เป็นถิ่นทุรกันดาร ถือว่าอยู่โดยสมัครใจ เป็นข้อยกเว้นของระเบียบ แต่ตอนนี้ ทั้งพื้นที่ และโรงพยาบาลก็พัฒนาขึ้นมามาก ไม่มีเงื่อนไขเรื่องความลำบากกันดารแล้ว ก็ต้องเข้าสู่ระบบปกติ ถึงเวลาต้องไปใช้ความรู้ความสามารถยังพื้นที่อื่นบ้าง

ด้าน นพ.จตุชัย มณีรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(นพ.สสจ.) เชียงใหม่ ในฐานะประธานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ให้ข้อมูลถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ว่า เรื่องนี้ข้อเท็จจริงหลักๆ คือ

1.การโยกย้ายเป็นเรื่องปกติของคนที่เป็นข้าราชการ เราต้องเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ทำงาน ทำประโยชน์ให้ประชาชนได้เต็มที่

2.ที่ผ่านมา มีการโยกย้ายทั้งภายในจังหวัดและข้ามจังหวัดอยู่แล้ว ทั้งโดยความสมัครใจ หรือผู้บริหารพิจารณาโยกย้ายเพื่อความเหมาะสมและเกิดประโยชน์กับทางราชการ

3.การย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ไม่ต้องเสนอรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ ตามที่ได้รับมอบอำนาจมา 

4.ขั้นตอนโดยโดยคณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณาและเสนอให้ ผู้ตรวจราชการลงนามคำสั่ง

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org