ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมแพทย์โรงพยาบาลนางรอง และพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำหน้าที่ตามวิชาชีพให้การช่วยเหลือผู้ป่วยใกล้หมดสติบนเครื่องบิน ขณะเดินทางจากญี่ปุ่นกลับมาสนามบินสุวรรณภูมิ 

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง กรณีมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล 2 แห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินบนเครื่องบิน ว่า ขอแสดงความชื่นชมเป็นอย่างมากกับ นายแพทย์ภานุวัฒน์ ชัยสิทธิ์ แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และคุณดวงใจ ศิริเดชอุดม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ได้แสดงตนและปฏิบัติตามวิชาชีพให้การช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีกำลังจะหมดสติบนเครื่องบินจากเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น มาสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ทราบว่าทั้ง 2 ท่านเดินทางไปท่องเที่ยว ขณะเดินทางกลับ ลูกเรือได้ประกาศขอความช่วยเหลือจากผู้โดยสารที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ จึงได้แสดงตนและเข้าให้การช่วยเหลือทันที ทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและปลอดภัย

 “แม้จะเป็นช่วงของการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน แต่เมื่อพบว่ามีผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือ ทั้ง 2 ท่านก็ได้รีบให้การช่วยเหลือผู้ป่วยจนปลอดภัย แสดงถึงจิตวิญญาณของชาวสาธารณสุขที่มุ่งดูแลสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ถือเป็นเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรสาธารณสุขต่อไป” นายแพทย์โอภาสกล่าว