ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภาเภสัชกรรม พร้อมเอาผิดเภสัชกร หากพบเอี่ยวปมฆาตกรรมไซยาไนด์ ย้ำ “ไซยาไนด์” ไม่ใช่ยา แต่เป็นสารเคมีอันตราย กรมโรงงานฯ กำกับดูแล  

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 66 สภาเภสัชกรรม ได้ออกจดหมายเปิดผนึกต่อกรณี "สารพิษไซยาไนด์" โดยระบุว่า สภาเภสัชกรรมขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับผู้เสียชีวิตและครอบครัว และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเร่งหาตัวผู้กระทำผิด รวมทั้งผู้ร่วมกระทำผิดและสนับสนุนการกระทำผิดทุกราย เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ขอชี้แจงว่าโปตัสเซียมไซยาไนด์ รวมทั้งโซเดียมไซยาไนด์ นั้นไม่ใช่ยา แต่เป็นสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตราย ที่มีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้กำกับดูแลภายใต้ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และปกติจะนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม ไม่ได้นำมาใช้ทางยา 

และตามที่มีประเด็นข่าวส่วนหนึ่งที่อาจทำให้เข้าใจว่ามี เภสัชกร เข้าไปพัวพันกับคดีนั้น สภาเภสัชกรรม ขอเรียนว่า เภสัชกร เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องยาและสารเคมีเพื่อใช้ในการรักษา และป้องกันโรคเท่านั้น และต้องปฏิบัติภายใต้กรอบจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ ที่กำกับดูแลโดยสภาเภสัชกรรมอย่างเคร่งครัด หากการสืบสวน สอบสวน ขยายผลแล้ว พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมรายใดมีส่วนเกี่ยวพันในการกระทำผิดจริง สภาเภสัชกรรมพร้อมจะพิจารณาโทษทางจรรยาบรรณ ภายใต้อำนาจหน้าที่ของสภาเภสัชกรรม ตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างเคร่งครัด