ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เผย โรงพยาบาลภูเรือ จังหวัดเลย ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ดูแลสุขภาพแม่หลังคลอด รักษาอาการโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ออฟฟิศซินโดรม ข้อเข่าเสื่อม/อักเสบ พร้อมขยายผลในโรงเรียนผู้สูงอายุ ให้มีความรู้การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสร้างรายได้ จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการแพทย์แผนไทย ในการประกวดของเขตสุขภาพ

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวว่า โรงพยาบาลภูเรือ จังหวัดเลย ได้ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นทางเลือกในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกๆ ของจังหวัดเลย ที่มีการสั่งจ่ายน้ำมันกัญชาให้กับผู้ป่วยระยะประคับประคอง ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงรับซื้อสมุนไพรไทยจากวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแซงเพื่อนำมาผลิตชาสมุนไพร น้ำมันไพล ลูกประคบ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

นอกจากนี้ ยังขยายผลนำศาสตร์การแพทย์แผนไทยไปใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลภูเรือ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาทิ สมุนไพรแช่เท้า ซึ่งมีสรรพคุณกระตุ้นการไหลเวียนของเส้นเลือดฝอยส่วนปลาย ช่วยลดลดอาการชาปลายมือปลายเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ส่งผลให้โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลภูเรือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการแพทย์แผนไทย ในการประกวดของเขตสุขภาพที่ 8 และช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรอีกทางหนึ่ง

ด้าน นายแพทย์นพปฎล เทียนสว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ กล่าวว่า คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลภูเรือ ให้บริการทั้งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีผู้ป่วยเข้ารับบริการประมาณวันละ 10 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน มีอาการในกลุ่มออฟฟิศซินโดรม เช่น ปวดตึงบ่า ไหล่ติด นอกจากรักษาด้วยการนวดประคบสมุนไพรแล้ว ยังมีการตอกเส้น ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เจ้าหน้าที่เรียนรู้จากหมอพื้นบ้าน รวมทั้งมีบริการดูแลมารดาหลังคลอด ด้วยการนวดประคบเปิดท่อน้ำนม ทับหม้อเกลือ ช่วยขับน้ำคาวปลา บรรเทาอาการปวดเมื่อย และกระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิต ร่วมกับการใช้ตำรับยาประสะไพลและตำรับยาหม้อน้อย (เฉพาะราย) บริการรักษาผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมหรือข้อเข่าอักเสบ ด้วยการพอกเข่า ซึ่งผลการศึกษาในผู้ป่วย 60 ราย พบว่า ผู้ป่วย 33 ราย (ร้อยละ 55) ที่ได้รับการรักษาด้วยการพอกเข่าวันละ 3 ครั้ง ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 วัน มีอาการดีขึ้นอย่างชัดเจน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง