ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดสธ.ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง “นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล” รักษาราชการผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

เมื่อวันที่  4 กรกฎาคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน แนบท้ายคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1753/2566 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านสาธารณสุข) กองบริหารการสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนาประสิทธิภาพบริการ งานพัฒนาการให้เอกชนร่วมลงทุน ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร