ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก


“หมอชลน่าน” เตรียมมอบหมายงานร่วม “รมช.สันติ” คาดดูกรมใหญ่อย่างน้อย 3 กรม ขณะที่โผแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อธิบดีที่จะเกษียณ ก.ย.นี้ 5 ท่าน รอเสนอครม.คาด 26 ก.ย. ขอหารือความพร้อมกับปลัดสธ.ก่อน ล่าสุดมีผู้ตรวจฯจ่อข้ามฟากไปสช.

 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงการแบ่งภาระงานของรมว.สาธารณสุช และ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. ว่า ตนได้หารือกับนายสันติแล้วว่าจะแบ่งงานกันอย่างไร กำลังทำคำสั่งที่ชัดเจนอีกครั้ง ซึ่งหลักๆ แล้วจะมอบหมายงานกันเป็นกรม แต่บางงานที่เป็นนโยบายสำคัญ ที่ตนอาจจะต้องเข้าไปมีส่วนกำกับดูแลในกรมที่ รมช.สธ. กำกับดูแลอยู่ ก็ต้องมีการเขียนให้ชัดเจนในคำสั่งมอบหมายงาน ทั้งนี้ การมอบหมายงานให้กับ รมช.สธ. จะเป็นกรมใหญ่ไม่น้อยกว่า 3 กรม เช่น กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เมื่อถามว่าจะมีพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงมีผู้ตรวจ รองปลัด และอธิบดีอีก 5 กรม ที่เกษียณอายุราชการและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมครม. เมื่อไหร่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ต้องมีการหารือก่อน ท่านปลัดสธ. (นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์) ได้นัดหมายกับตนแล้ว ซึ่งจะมีการเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนนี้ โดยวันสุดท้ายของเดือน คือ วันที่ 26 ก.ย. ก็น่าจะเป็นวันนั้น 

ผู้สื่อข่าว Hfocus รายงานว่า สำหรับผู้บริหารระดับสูงประเภทบริหาร ที่จะเกษียณในเดือนกันยายน มีทั้งระดับรองปลัดกระทรวงฯ  และอธิบดีกรมต่างๆ ประกอบด้วย 8 ท่าน คือ
1.นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ.
2.นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
3.นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
4.นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
5.นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
6.นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
7.นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย
8.นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ทั้งนี้ มีข่าวว่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข จะมีอีก 1 ท่านที่เตรียมข้ามฟากทำงานยังสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)