ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แถลงข่าว TCAS67 เผยข้อมูล 10 อันดับกลุ่มสาขาวิชาคนสนใจสมัครเรียน และ “10 สาขาวิชา” ที่มีจำนวนสมัครมากที่สุด พบ “แพทย์-พยาบาล-เภสัชศาสตร์-เทคนิคการแพทย์” ติด 1 ใน 10 โดย “พยาบาล” อันดับ 1 ส่วน “แพทยศาสตร์” อันดับ 8

 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม เฟชบุ๊ก Mytcas.com  ไลฟ์แถลงข่าว TCAS67  โดยรายละเอียดในการแถลงข่าวที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  เห็นชอบแนวทางการดำเนินการงานทีแคสปี 2567  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2566  โดยพัฒนาข้อมูลหลักสูตรในระบบกลาง  ปีนี้ทางสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมระบบ TCAS จะสามารถเพิ่มข้อมูลสำคัญเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร อัตราตราการจบการศึกษาล อัตราการได้งานทำ  ค่ามัธยฐานเงินเดือนของบัณฑิตที่จบหลักสูตร ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเพิ่มรูปแบบการสอบผ่านคอมพิวเตอร์  และยังมีการเพิ่มจำนวนข้อสอบจาก 40 ข้อเป็น 80 ข้อในวิชา TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม  เปลี่ยนวันเริ่มลงทะเบียนจากวันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันที่ 28 ตุลาคม 2566

 

อย่างไรก็ตาม  ติดตามรายละเอียดได้ผ่านทาง http://tiny.cc/hb2avz หรือชมรายละเอียดแถลงข่าว https://www.facebook.com/CUPTmytcas

 

ทั้งนี้ รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือระบบทีแคส 67 (TCAS67) ยังกล่าวถึง 10 กลุ่มสาขาวิชาที่มีจำนวนสมัครมากที่สุด ประกอบด้วย

อันดับ 1 ยังเป็นกลุ่มนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

อันดับ 2 สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

อันดับ 3 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชีและเศรษฐศาสตร์

อันดับ 4 วิศวกรรมศาสตร์

อันดับ 5 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา

อันดับ 6 วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

อันดับ 7 เภสัชศาสตร์

อันดับ 8 เทคโนโลยีสารสนเทศ

อันดับ 9 แพทยศาสตร์

อันดับ 10 เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

รศ.ดร.ชาลี กล่าวอีกว่า จาก 10 กลุ่มสาขาที่มีการสมัครมากที่สุดนั้น เมื่อแยกลงไปรายสาขาวิชาพบว่า มี 10 อันดับสาขาวิชาที่มีจำนวนสมัครมากที่สุด คือ  1. พยาบาลศาสตร์ สมัครมากถึง 103,741 รายการรวมสมัคร 4 รอบ   2. อังกฤษ  3.นิติศาสตร์ 4.การบัญชี 5.บริหารธุรกิจ 6.เภสัชศาสตร์ 7.เทคนิคการแพทย์ 8.แพทยศาสตร์ 9.รัฐศาสตร์ และ10.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดทุกสาขาวิชาสามารถดาวน์โหลดคิวอาร์โค้ด

 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :  กสพท เผยหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ปี 67 สาขาไหนก็สมัครได้