ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"สันติ" รับนโยบาย "ชลน่าน" ลุยงาน สธ. ดัน Quick Win 13 ประเด็น เสนอดึงเด็กเก่งในพื้นที่ สอบแข่งขันเรียน "หมอ" รองรับผลิตเพิ่ม 2.5 หมื่นคน ประจำ รพ.สต.แห่งละ 3 คน เพื่อได้ลูกหลานเป็น "หมอประจำถิ่น"  ด้าน รมว.สธ. รับขับเคลื่อน 

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ.) กล่าวในเวทีมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ว่า ตนพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย รมว.สธ. เพื่อยกระดับบริการสุขภาพสู่อนาคตสาธารณสุขไทย ด้วยการขยายบทบาทการดูแลระบบสุขภาพของคนในประเทศ ไปสู่การดูแลศักยภาพด้านต่างๆ ทั้งอาหาร สมุนไพร รักษาพยาบาล การท่องเที่ยว เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้โลกเห็นว่า ประเทศไทยมีศักยภาพรองรับ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนให้สำเร็จลุล่วง ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมืองต้องร่วมมือและส่งเสริมกัน ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ดูแลอย่างเต็มความสามารถอยู่แล้ว แต่เราจะเพิ่มอีกหลายๆ ด้าน หรือที่เรียกว่า Plus ให้เกิดศักยภาพสูงสุด

 

ส่วน 13 Quick Win เราจะร่วมมือช่วยกันทำให้เกิดความสำเร็จ 100% ส่วนการมารักษาพยาบาลประชาชนยังมีภาระค่าใช้จ่ายการเดินทาง ขณะที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ยังไม่มีแพทย์ประจำ ก็อยากสนับสนุนให้มีการผลิตแพทย์ไปประจำ 3 คนต่อแห่ง หรือต้องผลิตเพิ่ม 2.5 หมื่นคน ใช้เงินลงทุน 1 แสนกว่าล้านบาท ถ้าเราเริ่มวันนี้จนได้แพทย์ครบต้องใช้เวลาถึง 12 ปี เราจะใช้นักเรียนแพทย์จากลูกหลานในพื้นถิ่น ตามปริมาณแพทย์ที่จังหวัดนั้นต้องการ ไปเรียบจบกลับมาเพื่อมาทำงานในบ้านในจังหวัด อำเภอ หรือตำบลตัวเอง เพื่อบริการประชาชนในตำบล 

 

"อยากใช้ลูกหลานแต่ละจังหวัดที่จบหรือเรียนมัธยมปลาย แสดงวัตถุประสงค์อยากเป็นแพทย์ เอาคนที่ได้คะแนนสูงสุด เก่งที่สุด 300-400 คนมาสอบแข่งขัน ในการไปเรียนแพทย์ตามจำนวนในปีนั้นๆ ที่จังหวัดนั้นจะได้รับ จะได้ลูกหลานตนเองเป็นแพทย์ประจำในจังหวัด อำเภอ ตำบลตนเอง ไม่ต้องกังวลว่าไป รพ.ใน กทม. เมืองใหญ่ๆ ซึ่ง รมว.สธ.ก็สนับสนุน" นายสันติกล่าว 

รมว.สธ.รับขับเคลื่อน 3 หมอแต่ช่วงแรกเป็นหมอครอบครัว

ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการ สธ. กล่าวว่า แม้นโยบายของ รมช.สธ.จะไม่ได้ประกาศเป็น Quick Win แต่อยู่ในนโยบายหลัก คือ ต้องมีบุคลากรมาสนับสนุนเรา ท่านออกนโยบายมี 3 แพทย์ประจำ รพ.สต. ก็เป็นความมุ่งหวัง ท่านพูดทุกครั้ง ตนรับด้วยใจ พร้อมสนับสนุนเชิงนโยบาย สามารถตอบ รมช.สธ.ได้ว่า นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ก็รับแนวทางนี้ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริง แต่อาจจะไม่ใช่ 3 แพทย์ของท่าน อาจจะเป็น 3 หมอก่อนดูแลในพื้นที่คือปฐมภูมิ ที่เป็นนโยบายเน้นหนัก มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวครบทุกครอบครัวก่อน