ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตัวแทนบุคลากร รพ.สต. ศรีสะเกษ-สุพรรณบุรี ยื่นหนังสือถึง "อนุ ก.ก.ถ." กรณีขอยกเลิกถ่ายโอน รพ.สต. ด้าน "เลอพงศ์" ชี้! 2 ต.ค. นี้ต้องถ่ายโอนไปก่อน แต่ถ้าอยากขอโอนกลับ มั่นใจอบจ.พร้อมเซ็นอนุมัติให้โอนกลับได้ แต่สำคัญที่ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีตำแหน่งรองรับหรือไม่ 

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) กรณี ที่มีบุคคลากรมีการขอแจ้งความประสงค์ยกเลิกการถ่ายโอน โดยมีตัวแทนชมรมสาธารณสุขฯ ยื่นหนังสือด่วนถึง "รมว.ชลน่าน" นั้น

ล่าสุด 28 ก.ย. 66 ตัวแทนเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จากจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดศรีสะเกษ รวม 5-6 คน เข้ายื่นหนังสือถึง คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการถ่ายโอน รพ.สต. ไป อบจ. โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ คือ 1. ขอแจ้งความประสงค์ยกเลิกการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 2. ขอแจ้งความประสงค์ยกเลิกการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า วันนี้มีตัวแทนเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จากจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดศรีสะเกษ รวม 7-8 คน เข้ามายื่นหนังสือกรณีการถ่ายโอน รพ.สต.โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญเดียวกัน คือ กรณีที่บุคลากรมีรายชื่อต้องถ่ายโอนฯในปี 67 แต่ปัจุบันไม่อยากถ่ายโอนแล้ว ซึ่งทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรได้แจ้งขอยกเลิกการถ่ายโอนฯ หลัง 31 ตุลาคม 65 ซึ่งเกินกำหนดระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนฯ เคยมีมติว่าถ้าหลัง 31 ตุลาคม 65 ไม่สามารถเปลี่ยนใจได้ ยังไงก็ต้องถ่ายโอน ซึ่งเราได้ชี้แจงไปแล้วว่า 2 ต.ค. นี้ ให้ถ่ายโอนไปก่อน

ในส่วนบุคลากรที่อยากถ่ายโอนกลับนั้นก็ต้องประสานทางกระทรวงสาธารณสุขว่ามีตำแหน่งรองรับหรือไม่ ถ้ามีตำแหน่งรองรับก็สามารถมาขอโอนย้ายกลับจาก อบจ. ไป สธ. ได้เลย เพราะจากที่ได้พูดคุยกับทาง อบจ. ในหลายจังหวัดมั่นใจว่าไม่มีปัญหาอะไร ถ้าอยากโอนกลับให้ทำเรื่องมาได้เลย อบจ.ยินดีเซ็นอนุมัติให้สามารถโอนกลับได้ แต่สำคัญที่ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีตำแหน่งรองรับหรือไม่