ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผอ.องค์การเภสัชกรรมส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมสำรองยาเพิ่ม 1 แสน 2 หมื่นชุด และยาน้ำกัดเท้าอีก 1 แสนหลอด และมีวัตถุดิบพร้อมผลิตยาน้ำกัดเท้าอีก 1 แสนหลอด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  พญ.มิ่งขวัญ  สุพรรณพงศ์  ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนไปยังทุกพื้นที่แล้ว และในส่วนขององค์การเภสัชกรรมได้ส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 8 รายการ ประกอบด้วย ยาไมโครนาโซน 5 กรัม ยาเพรดนิโซโลนครีม 5 กรัม ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอร์เฟนิรามิน ยาเม็ดพาราเซตามอล 500 มก. ผงน้ำตาลเกลือแร่ แอลกอฮอล์เช็ดแผล สำสี พลาสเตอร์

โดยขณะนี้ได้จัดส่งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้ว จำนวน 5,000 ชุด ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน 1,000 ชุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1,000 ชุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จำนวน 1,000 ชุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1,000 ชุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1,000 ชุดนอกจากนี้ องค์การฯ ยังได้มีการสำรองยาชุดผู้ประสบภัยอีกจำนวน   120,000 ชุด และยาน้ำกัดเท้าอีก 1 แสนหลอด และมีวัตถุดิบพร้อมผลิตยาน้ำกัดเท้าอีก 1 แสนหลอด

   “การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวถือเป็นภารกิจที่สำคัญขององค์การเภสัชกรรมในการสำรองยาและเวชภัณฑ์สำหรับภาวะฉุกเฉินของประเทศ” ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าว