ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศ.นพ.ประเวศ วะสี ให้ข้อคิดรัฐบาล แจกงานดีกว่าแจกเงิน สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่คือจุดคานงัดประเทศไทย

 

นักเศรษฐศาสตร์ค้านกันตรึม ในนโยบายแจกเงินคนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 5 แสนกว่าล้านบาท กลัวคนไทยจะเป็นหนี้หัวโต แต่แก้ปัญหาประเทศไม่ได้จริง

ที่แก้ปัญหาได้จริง คือ สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่

เมื่อทุกคนมีงานทำ มีรายได้ หลุดหนี้ มีเงินออม ก็หายจน อยู่ดีมีสุข มีอำนาจซื้อมาก เศรษฐกิจมหภาคก็จะเติบโตและมั่นคง เพราะอยู่บนฐานที่แข็งแรงของเราเองไม่ใช่พึ่งตลาดโลกเป็นหลักซึ่งพลิกผันและวิกฤตง่าย รัฐบาลก็จะเก็บภาษีได้มาก โภคทรัพย์จากเต็มท้องพระคลัง

การสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ก็ไม่ยากถ้าเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยระดมกำลังของทุกฝ่ายระดมเทคนิคและวิธีการทั้งหมดที่จะสร้างงาน ระดมการจัดการทั้งหมด

นายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้นำทิศทางนโยบาย ให้ทุกองคาพยพของประเทศมีความมุ่งมั่นร่วมกัน คนไทยไม่เคยมีความมุ่งมั่นร่วมกันไปคนละทิศคนละทาง ประเทศจึงติดอยู่ในวิกฤตการณ์เรื้อรัง เมื่อใดคนไทยมีความมุ่งมั่นร่วมกัน จะเกิดพลังประดุจแสงเลเซอร์ทะลุทะลวงอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จ

นายกรัฐมนตรีจึงไม่ควรบริหารจิปาถะ ซึ่งจะหมดแรงและไม่สำเร็จ แต่ต้องมีวิสัยทัศน์ว่าอะไรเป็นจุดคานงัดประเทศไทย และเป็นผู้นำที่สื่อสารให้คนไทยทั้งประเทศมีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จุดคานงัดนั้น

จุดคานงัดประเทศไทย คือ การสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่

หายจนถ้วนหน้า ลดความเหลื่อมล้ำ ทุกคนมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น รวมทั้งรัฐบาลด้วย ไม่มีความเสี่ยงต่อการเป็นหนี้หัวโตและความล้มเหลวเหมือนการแจกเงิน

แจกงานดีกว่าแจกเงิน....

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง : 

ลุ้นนโยบายรัฐบาล หนุนแค่ไหน ‘เงินบำนาญถ้วนหน้า’ 3,000 บาทต่อเดือน ทางรอดเบี้ยยังชีพสูงอายุ

-เปิดผลศึกษาบำนาญถ้วนหน้า 3,000 บาท กระตุ้นจีดีพี 4% ช่วยค่าครองชีพผู้สูงวัย-ขรก.บำนาญ

เครือข่ายนักวิชาการ ประชาชน จ.เชียงใหม่ ผลักดันเงินอุดหนุนเด็กถ้วนหน้า 3,000 บาท