ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ประชุมบอร์ดพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบเดินหน้า “มะเร็งครบวงจร” คิกออฟฉีดวัคซีนเอชพีวี 1 ล้านโดสในหญิงอายุ 11-20 ปี เริ่ม 8 พ.ย.นี้ และคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ 1 แสนคน จัดทีม Cancer Warrior ต่อสู้มะเร็ง 5 ชนิดดูแลทุกจังหวัด

 

เมื่อเวลา 13.00น. วันที่ 24 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการฯ  นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และนพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ในฐานะเลขาฯคณะกรรมการฯ รวมถึงกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ

ที่ประชุมได้เห็นชอบการดำเนินการทั้ง 5 ประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค ทำให้ได้ตามนโยบาย Quick Win  100 วัน คือ  1.บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ 2.มะเร็งครบวงจร 3.สถานชีวาภิบาล 4.การบริการเขตเมือง กทม.และเชียงใหม่ และ5.ยาเสพติดและการดูแลสุขภาพจิต

นโยบายขับเคลื่อนมะเร็งครบวงจร Quick Win  100 วัน

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สถานการณ์มะเร็งเพิ่มสูงขึ้น มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 140,000 คนต่อปี มีผู้เสียชีวิตจากมะเร็ง 84,000 คนต่อปี  เป็นสาเหตุการเสียชีวิต 1 ใน 3 อันดับแรกของประเทศไทย   โดยปี 2565 หลักประกันฯ มีค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งมากกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท/ปี มะเร็งครบวงจรจะดูแลมะเร็งสำคัญ 5 ชนิด คือ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก  โดยในแต่ละปีผู้หญิงเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกมากกว่า 2 พันคน ปัจจุบันเราทราบว่า เชื้อไวรัส HPV  (Human Papilloma Virus) เป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งปากมดลูก ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกในระยะยาวได้

การดูแลตั้งแต่ส่งเสริมป้องกัน คัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษา ดูแลฟื้นฟูกายใจ

อย่างไรก็ตาม เดิมความรู้เกี่ยวกับมะเร็งอาจไม่มาก การรักษาจึงเป็นแนวทางหลัก แต่มะเร็งหลายชนิดเราเข้าใจวงจรการเกิด สามารถดูแลตั้งแต่ยังไม่ป่วย จนถึงป่วยแล้วได้รับการรักษาเหมาะสม จะช่วยผู้ป่วยลดการเสียชีวิต ลดการเจ็บป่วยลงได้  

สำหรับกลุ่มคนปกติเราสามารถให้ความรู้ส่งเสริมป้องกันไม่ให้เสี่ยงมะเร็งได้ รวมถึงการให้วัคซีน  เป็นไปตามนโยบายการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ 11-20 ปี สามารถลดการเกิดมะเร็งปากมดลูกระยะยาวต่อไปได้

ส่วนคนที่มีภาวะเสี่ยง สามารถเพิ่มการตรวจคัดกรองมะเร็งในประชากรกลุ่มเสี่ยง ทั้งการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ การตรวจไวรัสตับอักเสบบี และซี เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งตับ

สำหรับรายที่ป่วยเป็นมะเร็ง หากได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือต่างๆ   เช่น การตรวจเต้านามด้วยแมมโมแกรม  เมื่อทราบเร็วก็รักษาได้ทันท่วงที ซึ่งการรักษาจะมีตั้งแต่การให้ยาเคมีบำบัด รวมถึงการรักษาด้วยการรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)  การบริการรังสีรักษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ กำหนดระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 2 ชั่วโมง บริการรังสีร่วมรักษา เป็นต้น

อีกทั้ง ในเรื่องการดูแลผู้ป่วย ยังดูแลทางใจด้วย มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติ โดยบรรเทาความเจ็บป่วย ทั้งร่างกายและจิตใจ จัดหาที่พักให้ผู้ป่วยและญาติ เพื่อเป็นการดูแลมะเร็งแบบครบวงจร

จัดตั้งทีม CA Warrior ต่อสู้มะเร็ง 5 ชนิดดูแลทุกจังหวัด

“ทั้งหมดเราจะมีทีมในการต่อสู้กับมะเร็ง ที่เรียกว่า Cancer Warrior หรือ CA Warrior โดยจัดตั้งเป็นทีมเกี่ยวกับมะเร็งสำคัญ 5 ชนิด คือ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรง มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก โดยจะเป็นทีมที่มีตั้งแต่ระดับกระทรวง ระดับเขตสุขภาพ ระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการดูแลมะเร็งแบบครบวงจรทุกจังหวัด”

คิกออฟฉีดวัคซีนเอชพีวี 1 ล้านโดส-คัดกรองพยาธิใบไม้ตับ 1 แสนคน เดือน พ.ย.นี้

ในการดำเนินการดำเนินการช่วง 100 วัน ได้ตั้งทีม Cancer warrior ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อดูแลประชาชนทุกจังหวัด และจะคิกออฟฉีดวัคซีนเอชพีวีในหญิง 11-20 ปีฟรี 1 ล้านโดส เริ่มวันที่ 8 พ.ย. 2566 ทุกเขตสุขภาพ และคิกออฟคัดกรองพยาธิใบไม้ตับฟรี 1 แสนคน เป็นต้น