ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จากกรณีสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขและชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) ยื่นหนังสือถึง รมว.สาธารณสุข ติดตามความก้าวหน้าของสายงานและวิชาชีพ 6 ประเด็นหลัก คือ เรื่องการกำหนดตำแหน่ง“นักสาธารณสุข” เรื่องเงินเพิ่มพิเศษ พตส.นักสาธารณสุขให้ทันในปี 67 นั้น

นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) ให้สัมภาษณ์ Hfocus ถึงการติดตามเรื่องนี้ ว่า ภายหลังจากที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ได้กำหนดตำแหน่ง “นักสาธารณสุข” เป็นวิชาชีพเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 ล่าสุด นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามในหนังสือถึงนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา เรื่องการกำหนดสายงาน ภารกิจโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง ของตำแหน่ง “นักสาธารณสุข” ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

นายริซกี กล่าวอีกว่า หนังสือดังกล่าวระบุถึงมติ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดฯ เห็นควรให้กำหนดสายงานสาธารณสุข ตำแหน่ง นักสาธารณสุข ที่มีลักษณะงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้าง และให้เสนอคณะกรรมการประเมินผล ทบทวนภารกิจ และหลังจากนั้นวันที่ 30 ตุลาคม ได้มีหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทุกระดับ และทุกหน่วยงานในสังกัด ในการให้สำรวจวุฒิการศึกษาและใบประกอบวิชาชีพของผู้ดำรงตำแหน่ง นักสาธารณสุข และตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ที่ได้รับในปัจจุบัน เพื่อตรวจข้อมูลและเสนอผู้บริหารพิจารณาในภาพรวม  ซึ่งในหนังสือระบุว่า ให้ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

นายริซกี กล่าวว่า ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่กระทรวงสาธารณสุข รับเรื่องและให้มีการสำรวจข้อมูลนักสาธารณสุข แต่สิ่งที่กังวล คือ กระบวนการทางธุรการ ถ้าช้าจะกระทบสิทธิ  จึงอยากให้ทางกระทรวงฯ เร่งรัด เพราะกังวลว่า จะไม่ทันธันวาคม ประกอบกับช่วงที่ผ่านมา ไม่มีการหารือร่วมกันระหว่างสภาการสาธารณสุขชุมชน และทางกระทรวงฯเลย มีเพียงช่วงแรกๆ ที่มีการตั้งคณะทำงานร่วม หลังยื่นมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในช่วง เมษายน 2564 แต่หลัง กพ.ประกาศกำหนดตำแหน่ง ในเดือน พ.ค. 2566  หลายเดือนที่ผ่านมา ยังไม่มี timeline ที่ชัดเจนในการจัดคนลงในตำแหน่ง นักสาธารณสุขตามโครงสร้างกรอบอัตรากำลังใหม่ ที่กระทรวงสาธารณสุข เพิ่งประกาศใช้ไป

จึงอยากให้ทาง สธ.ให้ความมั่นใจเรื่องนี้เช่นกัน เพราะพวกเรากังวลว่า หากช้าก็จะกระทบสิทธิ ทั้งเรื่องเงิน พตส. และเงินประจำตำแหน่ง รวมทั้งการผลักดันกลุ่มเจ้าพนักงานที่มีใบประกอบวิชาชีพเป็นนักสาธารณสุข ก็จะล่าช้าไปอีก ซึ่งจริงๆ หลังกพ.ประกาศกำหนดตำแหน่งแล้ว  กระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข  ของกระทรวงสาธารณสุขควรออกหลักเกณฑ์ได้เร็วกว่านี้  เกรงว่าทางท้องถิ่น ซึ่ง ก.จ ก.ท และ ก.อบต. เพิ่งประกาศกำหนดตำแหน่งไปเมื่อเดือนตุลาคม 2566  จะจัดคนลงตามกรอบโครงสร้างได้เร็วกว่า สธ. ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารบุคคลที่ล่าช้า  จนกระทบสิทธิบุคลากรได้"

 
“ขอให้ สธ. เร่งรัดการดำเนินงานมากขึ้น โดยควรมีไทม์ไลน์ออกมา ทำเป็นข้อมูลสู่สาธารณะเลย ตั้งแต่ ก.พ.ประกาศกำหนดตำแหน่ง การจัดทำข้อมูลและไทม์ไลน์ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ทั้งนี้ควรมีเวทีหารือร่วมกันว่าสิ่งที่สภาส่งข้อมูลไป ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร ดีกว่าโต้ตอบข้อมูลกันทางเอกสารธุรการอย่างเดียว อย่างน้อยหากจัดคนลงในตำแหน่ง นักสาธารณสุข ตามโครงสร้างได้เร็ว  ให้ทันปลายปีนี้  เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 หมออนามัยจะได้มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่กระทรวงมอบให้พวกเรา” นายริซกี กล่าว