ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข

 • ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ แจง หลังพยาบาลวิชาชีพร้องนายกฯ อ้างถูกกีดกันตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ยืนยันหลายวิชาชีพมาเป็นได้ แต่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุข ตามระเบียบ ก.พ. และหากจะใช้ชื่อตำแหน่งเดิมก็ต้องดำเนินการแก้หลักเกณฑ์ของ ก.พ.ก่อน ชี้เป็นเพราะคำสั่ง สธ.ยังไม่สมบูรณ์ มีความลักลั่น เพราะยังไม่มีการปรับแก้ที่ ก.พ.
  2019-06-04 11:54
 • เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) จี้ สธ.เร่งเคลียร์ปมสั่งชะลอจ่ายค่าตอบแทนตาม ฉ.11-12 โดยเร็ว พร้อมเสนอรื้อร่างระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนใหม่ทั้งหมด
  2019-03-02 10:28
 • เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) เผยการจ่ายค่าตอบแทน จพ.ป.ตรี ปฏิบัติงาน นวก. ตาม ฉ.11-12 ยังมีปัญหา ผู้บริหารระดับพื้นที่บางส่วนไม่ตอบสนอง แถม สตง.ยังขาดความเข้าใจ/ตีความไม่เป็นคุณแก่ผู้ปฏิบัติงาน ล่าสุดได้รับร้องทุกข์จาก จ.ลำปางว่า สตง.จะให้งดเบิกในอัตรา นวก. จี้ผู้บริหาร สธ. ทำหนังสือชี้แจงถึง สตง. ทั้งส่วนกลางและทุกจังหวัด รวมทั้งแจ้ง สสจ. สสอ. และโรงพยาบาลทุกแห่งให้ดำเนินการตาม ฉ.11-12 อย่างทัดเทียมกัน
  2019-02-25 17:30
 • หมออนามัยย้ำ การออกอนุบัญญัติให้นักสาธารณสุขบำบัดโรคเบื้องต้นได้ตามที่ระบุใน พ.ร.บ.วิชาชีพ ไม่ได้เป็นการก้าวล่วงวิชาชีพอื่นๆแต่อย่างใด ระบุทำมาเป็นร้อยปี ยิ่งในพื้นที่ขาดแคลนบุคลากร นักสาธารณสุขก็ต้องสามารถปฏิบัติงานร่วมด้วยช่วยกันกับทุกวิชาชีพด้วย
  2018-09-12 19:09
 • เลขาฯ ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขแนะปม พ.ร.บ.ยาควรมองที่ประชาชนเป็นหลัก ถ้าในพื้นที่ขาดแคลนบุคลากร ไม่มีเภสัชกรใน รพ.สต.ก็ต้องยอมให้วิชาชีพอื่นช่วยดำเนินการโดยกำหนดในกฎหมายให้ชัดว่ามีขอบเขตแค่ไหนบ้าง แนะแทนที่จะเถียงว่าวิชาชีพไหนจ่ายยาได้ ควรไปเคร่งครัดกับกับร้านยา คลินิกเถื่อน หรือสถานพยาบาลเถื่อนจะดีกว่า รวมทั้งหากกฎหมายให้มีการขายยาในร้านสะดวกซื้อ ก็ต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนว่าวิชาชีพใดทำได้หรือไม่ได้ 
  2018-09-12 11:38
 • เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข เผยแนวโน้มคน รพ.สต. เห็นด้วยกับการถ่ายโอนภารกิจไปอยู่กับ อปท.มากขึ้น เสนอ 3 โมเดล ถ่ายโอนแบบพวงบริการขึ้นตรง อบจ.สำหรับหน่วยบริการที่สมัครใจ – ตั้งหน่วยงานดูแลหน่วยบริการปฐมภูมิสำหรับกลุ่มที่เลือกอยู่กับ สธ.ต่อ หรือปฏิรูปทั้งระบบออกจากการกำกับดูแลของ ก.พ.ไปเลย
  2018-06-03 12:09
 • เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขชี้ ฉบับ 11 ยังนิยาม “นักวิชาการสาธารณสุข” ไม่ชัด กระทบอัตราค่าตอบแทน เผยบางจังหวัดตีความว่าอยู่ระดับ ปริญญาตรี ทั่วไป ทั้งที่ สธ.เคยบอกว่าอยู่ในกลุ่มสหวิชาชีพ
  2016-12-31 22:05
 • วิชาชีพสาธารณสุขจังหวัดชายแดนใต้ เตรียมยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าค่าตอบแทน ฉบับ 10 กลาง ธ.ค. นี้ หลังปี 60 ยังคงค่าตอบแทนเฉพาะ 4 วิชาชีพ ยื้อจ่ายปี 61 แทน หวั่นเป็นแค่ยาหอม หวั่นหลัง “หมอโสภณ” เกษียณ นโยบายไม่ต่อเนื่อง พร้อมถามความคืบหน้าหลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉบับ 11 หลัง ครม.อนุมัติ แต่ประกาศหลักเกณฑ์ยังไม่คืบหน้า 
  2016-12-14 10:53
 • นักวิชาการสาธารณสุข และสหวิชาชีพสาธารณสุข 4 จังหวัดชายแดนใต้ข้องใจค่าตอบแทนฉบับ 10 สธ.ที่ให้ค่าตอบแทนแค่ 4 วิชาชีพ ระบุสายงานอื่นๆ ก็ต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยเช่นกัน ทำไมจึงไม่ได้ ขณะเดียวกันใน 4 วิชาชีพที่ได้ก็ยังมีความเหลื่อมล้ำ พยาบาลได้น้อยสุด แพทย์ได้มากสุด ทั้งที่อยู่นพื้นที่เสี่ยงภัยเหมือนกัน พ้อ สธ.ไม่เห็นความสำคัญวิชาชีพอื่น
  2016-05-29 15:30
 • ชวส./เครือข่ายนักสาธารณสุข หนุนร่างค่าตอบแทนฉบับชมรมแพทย์ชนบท ชี้แม้ไม่เป็นไปตามข้อเสนอขอเพิ่มค่าตอบแทนเป็นร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนแพทย์ แต่ลดความเหลื่อมล้ำลงได้ ช่วยลดความต่างแพทย์จากเดิม 100 เท่า เหลือเพียง 40-50 เท่า พร้อมรอลุ้น คกก.พิจารณาค่าตอบแทน สป.สธ.ชุดใหญ่เคาะ 18 พ.ค. นี้ ก่อนเสนอสำนักงบประมาณ ประกาศใช้ปี 60 
  2016-05-14 16:53
 • ชมรม นวก.สธ.และชมรม ผอ.รพ.สต.ยื่น 3 ข้อเสนอในที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทน สป.สธ. 11 พ.ค.นี้ 1.ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในเรื่องกันดารและช่วงอายุการทำงานในทุกวิชาชีพ 2.ขอขยับค่าตอบแทน รพ.สต. และวิชาชีพอื่นๆ ที่มีค่าตอบแทนน้อย เพิ่มฐานล่างจากเดิมเป็น 2 เท่า 3.ให้ความสำคัญกับ รพ.สต.เป็นอันดับแรก โดยเฉพาะ รพ.สต.กันดารขาดแคลนบุคลากร และประชากรน้อย ควรจัดสรรค่าตอบแทนลง รพ.สต. 100%
  2016-05-10 17:49
 • “หมออนามัย” ร่วมแต่งดำ ขึ้นป้ายจี้ ก.พ. พร้อมวอน “นายกรัฐมนตรี” เร่งแก้ปัญหาเพดานเงินเดือนตัน สร้างขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน พร้อมโอดทหาร/ตำรวจได้ปรับเพิ่มเงินเดือน แต่ ขรก.พลเรือนกลับไม่ขยับ ทั้งที่ยื่นหนังสือและเรียกร้องมาตลอด เตรียมรวบรวมรายชื่อร้องศูนย์ดำรงธรรมแต่ละจังหวัด
  2016-04-01 15:51

Pages