ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แวดวงสาธารณสุขแชร์หนังสือสำนักเลขาธิการครม. กรณีนายกรัฐมนตรี สั่งการหน่วยงานเกี่ยวข้อง ศึกษาปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ บางส่วนดีใจเป็นข่าวดี แต่บางส่วนบอกยังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้

 

ก่อนหน้านี้นายเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรี เคยประกาศเตรียมจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละ 2 รอบเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน แต่ดูเหมือนว่าจะถูกกระแสคัดค้านจากข้าราชการ จึงได้มีการปรับแก้ใหม่ เป็นการจ่ายเงินเดือนข้าราชการแบบสมัครใจ สามารถเลือกได้ว่าจะเป็น 1 รอบต่อเดือน หรือจ่าย 2 รอบต่อเดือนนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในแวดวงบุคลากรสาธารณสุข มีการพูดคุยและแชร์หนังสือจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ส่งถึงนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการพลเรือน ประธาน ก.พ. สำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) และหน่วยงานเกี่ยวข้องลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

โดยใจความสำคัญ ระบุถึงกรณีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่า รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างรายได้ สร้างชีวิตของคนไทยให้มีเกียรติ มีเงินเดือน และค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรม จึงได้มอบหมายให้1.กระทรวงแรงงานเร่งรัดการศึกษาความเหมาะสม และเป็นไปได้ในการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว 

2.ให้นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการพลเรือนรับไปเร่งรัดให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ แนวทาง กรอบระยะเวลา และผลกระทบของการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ชัดเจน และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วภายในเดือนพฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ  จึงยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติครม.ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ลงนามโดย นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ในแวดวงสาธารณสุข กลุ่มบุคลากรวิชาชีพต่างๆ มีการพูดถึงประเด็นนี้อย่างกว้างขวาง  บางส่วนดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่มีการเตรียมปรับขึ้นเงินเดือน จนเกิดการเข้าใจผิดว่า เป็นข่าวดีจะปรับเงินเดือนแล้ว แต่อีกส่วนระบุว่า ยังอยู่ระหว่างศึกษา ยังไม่ได้มีการปรับขึ้น ต้องรอดูผลการศึกษาก่อน เป็นต้น

 

ข่าวเกี่ยวข้อง:

-ลูกจ้าง สธ.ขอ “หมอชลน่าน” สร้างขวัญกำลังใจ เพิ่มเงินเดือนอีก 3 พันบาท ขอ พกส.ปรับเป็นพนักงานราชการ

-“ชลน่าน” ลั่นปรับเงินเดือนชาวสาธารณสุข ป.ตรี 2.5 หมื่นบาท -พิจารณาทุกข้อเรียกร้อง(ชมคลิป)