ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สาธารณสุข เปิดอาคาร “อาจาโร” โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นหน่วยบริการทันตกรรมเฉพาะทาง แบบ One stop service และดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงบริการเฉพาะทางด้านทันตกรรม ลดความแออัดของโรงพยาบาล

 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบและเปิดอาคาร “อาจาโร” โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมี พระราชมงคลวชิรมุนี (หลวงปู่แปลง สุนทโร) เจ้าอาวาสวัดป่าอุดมสมพร  นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พญ.กัญญาภัค  ศิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อสม. และประชาชนร่วมพิธี พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเยี่ยมชมโรงงานผลิตสมุนไพรของโรงพยาบาลด้วย

 

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงสนับสนุนให้มีการขยายหน่วยบริการด้านทันตกรรมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันประชาชนยังเข้าถึงบริการได้น้อยและต้องรอคิวนาน โดยปี 2565 มีค่าเฉลี่ยการเข้าถึงบริการทันตกรรมในภาพรวมของประเทศเพียงร้อยละ 9.5 ทั้งนี้ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จึงได้สร้างอาคาร “อาจาโร” โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยด้านทันตกรรมเป็นหลัก โดยจัดบริการในรูปแบบ One Stop Service ครอบคลุมตั้งแต่การลงทะเบียน การคัดกรอง ให้คำปรึกษา บริการทันตกรรมเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ช่องปาก ศัลยกรรมช่องปาก ทันตกรรมประดิษฐ์ และรับยา ช่วยให้ประชาชนในอำเภอพรรณานิคมและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการทันตกรรมเฉพาะทางได้มากยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังได้ปรับพื้นที่เพื่อรองรับการบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย เป็นการช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลได้อีกทางหนึ่ง

 

“ขอกราบขอบพระคุณพระราชมงคลวชิรมุนี (หลวงปู่แปลง สุนทโร) เจ้าอาวาสวัดป่าอุดมสมพร และคณะศิษยานุศิษย์ ที่ร่วมบริจาคปัจจัยสร้างอาคาร พร้อมบริจาคเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น และเครื่อง x-rays ฟัน 3 มิติ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนชาวสกลนครได้เข้าถึงบริการด้านทันตกรรมเฉพาะทางที่ครบวงจร” รมว.สาธารณสุขกล่าว

นพ.พงศธร กล่าวว่า อาคาร “อาจาโร” ได้รับการออกแบบจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยคำนึงถึงความเรียบง่าย ทันสมัย ใช้วัสดุในประเทศ ราคาประหยัด และมีมาตรฐานด้านงานวิศวกรรม ออกแบบให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้งบประมาณการก่อสร้าง รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ ที่จำเป็น รวมทั้งสิ้น 50 ล้านบาท แบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น 2 ชั้น ชั้นที่ 1 จุดให้บริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ ห้องตรวจโรค 3 ห้อง, ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, ห้องให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ, ห้องกายภาพบำบัด, ห้องตรวจเท้า, ห้องจ่ายยา ส่วนชั้นที่ 2 ให้บริการทันตกรรม จำนวน 8 ยูนิต และห้องถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะและขากรรไกร 1 ห้อง