ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.- ธ.ออมสิน จัดสินเชื่อในระบบดอกเบี้ยถูก เป็นควิกวิน 100 วันนโยบายสร้างขวัญกำลังใจ ลดภาระหนี้สินจากดอกเบี้ยโหดทั้งข้าราชการ-ลูกจ้างที่มีฐานเงินค่าจ้างประจำ  ยื่นเอกสารที่แบงก์ออมสินได้แล้ววันนี้(8 ธ.ค.) พร้อมเปิดบูธการเงิน รพ.ทุกแห่ง ตั้งแต่ 21 ธ.ค. ส่วนสป.สธ.เริ่ม 27 ธ.ค. เป็นเวลา 3 เดือน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานพิธีเปิด (Kick Off) แผนงานความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safety MOPH+) โดยความร่วมมือระหว่าง สธ. กับธนาคารออมสิน ว่า เรื่องนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่มาสนับสนุนนโยบายเรื่องขวัญกำลังใจของบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข เป็น 1 ใน 13 ควิกวินที่จะทำแผนเร่งรัดปฏิบัติการให้แล้วเสร็จภายใน 100 วัน เราได้รับความร่วมมือกับธนาคารออมสิน เปิดดำเนินการแก้ปัญหาภาระหนี้สินชาวสาธารณสุขเรื่องความมั่นคงทางการเงิน

มี 2 โครงการใหญ่ คือ 1.สินเชื่อที่อยู่อาศัย และ 2.สินเชื่อสวัสดิการต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นจะมีสินเชื่อรายได้ประจำปันสุข มุ่งเน้นไปที่พี่น้องที่มีปัญหาหนี้นอกระบบ เราพบค่าเฉลี่ยประมาณ 2 แสนบาท ก็จะได้วงเงินเต็ม 2 แสนบาทจากออมสิน 8 ปี ให้ผู้ที่มีปัญหาหนี้นอกระบบเข้าโครงการนี้ ดอกเบี้ยร้อยละ 0.7 ต่อเดือน เป็นนโยบายที่เราต้องการทำให้คนให้บริการหมดภาระ หมดข้อกังวล จะได้มีความสุข สภาพจิตใจที่พร้อมให้บริการประชาชน

เมื่อถามว่าบุคลากรสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เลยหรือไม่  นพ.ชลน่านกล่าวว่า เราเปิดวันนี้ทั่วประเทศ แต่เริ่มปฏิบัติจริงวันที่ 21 ธ.ค. 2566 ซึ่งฝ่ายเจ้าหน้าที่พนักงานของธนาคารออมสินพร้อมกระจายไปร่วมกับฝ่ายของเราในแต่ละ รพ.ในทุกระดับ เพราะออมสินมีธนาคารทุกอำเภอ โดยบุคลากรทุกระดับในสังกัด สธ. รวมถึงกลุ่มลูกจ้างที่มีฐานเงินค่าจ้างรายได้ประจำก็เข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด นอกจากนี้  ยังมีเรื่องของ Money Safety เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน ให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน ไม่เป็นหนี้เพิ่ม ซึ่งเป็นเรื่องที่งานพัฒนาบุคลากรให้ความสำคัญต่อเนื่องจากโครงการนี้

"ควิกวินคือเริ่มดำเนินการ  100 วัน คือ คนเข้าร่วมโครงการ จากนั้นเราติดตามดูแลระหว่างนี้ เพราะเราให้เวลา 3 เดือนหลังจากวันที่ 21 ธ.ค.ให้เข้ามาสู่โครงการ และดูเรื่องวิธีการแก้หนี้ และมีการประเมินผล ก็จะเป็นไปตามรอบ 6 เดือนหรือ 1 ปีก็ว่ากันไป" นพ.ชลน่านกล่าว

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า แผนงานความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safety MOPH+) มี 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย (Money Safety Home) ทั้งการรีไฟแนนซ์ ซื้อบ้านหลังใหม่ การปลูกสร้าง และต่อเติมซ่อมแซม และ 2.โครงการสินเชื่อสวัสดิการและอื่นๆ (Money Safety Redeeming) แบ่งเป็น สินเชื่อสวัสดิการ: อุปโภคบริโภค/ชำระหนี้ สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น, สินเชื่อ Salary เปย์ เพื่อบุคลากรภาครัฐ, สินเชื่อสวัสดิการ: โดยใช้บำเหน็จตกทอด และสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดตั้งคลินิกส่งเสริมสุขภาพทางการเงินในทุกหน่วยงานสังกัด สธ. หรือทุก รพ. มีบุคลากรในหน่วยงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินช่วยประเมินเรื่องของการชำระหนี้และวางแผนทางการเงิน เพื่อไม่ให้เกิดการเป็นหนี้เพิ่มเติม ซึ่งบุคลากรที่สนใจสามารถสอบถามหน่วยงานหรือ รพ.ต้นสังกัด หรือสอบถาม/ยื่นเอกสารได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป

"หลังจากเปิดโครงการวันนี้ ธนาคารออมสินยังมีแผนจัดกิจกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในการเข้าใช้บริการทางการเงิน โดยจะเปิดบูธให้บริการทางการเงินที่บริเวณโรงอาหาร สำนักงานปลัด สธ. ทุกวันพุธ เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มวันที่ 27 ธ.ค.2566 เป็นต้นไป จากนั้นจะจัดกิจกรรมเปิดแผนงานความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safety MOPH+) รพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ ในวันที่ 21 ธ.ค.2566 พร้อมเปิดบูธให้บริการทางการเงินใน รพ.ทุกแห่ง เป็นเวลา 3 เดือนด้วย" นพ.โอภาสกล่าว