ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายกสมาคมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ เห็นด้วย กรณีให้ ‘แพทย์ประจำบ้าน’ 13 สาขา ลาศึกษาเหมือนปฏิบัติราชการ ชี้ควรมีค่าตอบแทนพิเศษต่างๆนอกจากเงินเดือน เพื่อช่วยเป็นแรงจูงใจให้คนสนใจอยากเรียนเพิ่มขึ้น

ตามที่มีการเผยแพร่มติ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.)  ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เห็นชอบหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน 13 สาขา ที่ได้รับการพิจารณาให้ลาศึกษาในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ถือเสมือนว่าข้าราชการที่ไปศึกษาเป็นการปฏิบัติไปราชการ ซึ่งอาจนำผลงานจากการศึกษามาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนได้ คลิกอ่านข่าวเพิ่มเติม

ล่าสุด แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร นายกสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมส่วนราชวิทยาลัย ตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ให้สัมภาษณ์กับ Hfocus ถึงเรื่องนี้ว่า จริงๆแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีหลายหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรปกติที่เรียนในโรงพยาบาล ซึ่งจำเป็นต้องลาเรียน แต่เมื่อมีมติ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ออกมาแบบนี้ หมายความว่า คนที่จำเป็นต้องลาเรียนไปศึกษาต่อไม่จำเป็นต้องลาเรียนได้ใช่หรือไม่... ซึ่งนั่นหมายถึงทำให้โอกาสของคนที่สนใจจะเรียนใน 13 สาขานี้เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ "ถ้าการไปศึกษาต่อเท่ากับการไปปฏิบัติราชการ" หากมีค่าตอบแทนพิเศษต่างๆด้วย ซึ่งนอกเหนือจากเงินเดือนแล้วนั้น ถ้ายังได้รับเหมือนกับการปฎิบัติงานปกติสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงจูงใจทำให้คนสนใจอยากมาเรียนมากขึ้นด้วย มองว่าถ้าทำให้ระบบการไปศึกษาต่อเป็นการปฎิบัติราชการโดยไม่ต้องลาเรียนสามารถได้รับเงินเดือนสามารถรับเงินค่าตอบแทนอื่นๆได้ตามปกติจริงๆ คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก

ข่าวเกี่ยวข้อง

-“ชลน่าน” ชูผลสำเร็จสร้างขวัญกำลังใจ “หมอ-พยาบาล” เร่งติดตามค่าเสี่ยงภัยโควิดขีดเส้น 1-2 เดือน