ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เลขาฯคนใหม่ “สุรชาติ เทียนทอง” เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสธ. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

เมื่อช่วงเช้าเวลา 08.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567  เลขาฯคนใหม่ คือ นายสุรชาติ เทียนทอง  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางเข้ามายังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยมี  นางสาวณัฐณิชา บุรณศิริ ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมในพิธี

โดยตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 08.00 น. นายสุรชาติ เทียนทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนางสาวณัฐณิชา บุรณศิริประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงสาธารณสุข  เดินทางถึงกระทรวงสาธารณสุข ณ บริเวณหน้าเสาธง ตึกสํานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. พระพุทธนิรามัย ณ หอพระพุทธนิรามัย 2. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ ลานต้นพระศรีมหาโพธิ์ 3. พระพรหม ณ ศาลพระพรหม 4. พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่บนแท่นฐานเดียวกัน 5. พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร

6. พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระพุทธมหานวนาคปฏิมากร ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และ 7. เดินทางถึงห้องปฏิบัติงาน ชั้น  4 สักการะพระพุทธรูปประจําห้องปฏิบัติงาน

(ข่าวเกี่ยวข้อง : เช็กรายชื่อ! ข้าราชการการเมือง ที่ปรึกษา “ ชลน่าน” ช่วยงานสาธารณสุขกว่า 3 เดือนที่ผ่านมา)