ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.ขอประชาชนตอบแบบสอบถาม “ความคิดเห็นการรับวัคซีนโควิด19 ในปี 2567” ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พ.ค. เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณานโยบายการบริหารจัดการวัคซีนโควิด19

จากกรณีสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ไม่ระบาดใหญ่เหมือนในอดีตที่ผ่านมา โดยปัจจุบันกลายเป็นโรคประจำถิ่นที่สามารถพบการติดเชื้อได้คล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดจึงแตกต่างไปจากเดิม เพราะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน วัคซีนโควิดจึงไม่ได้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์การรักษาฟรี

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เผยต้องรอผู้เชี่ยวชาญในคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พิจารณาความจำเป็นว่า “วัคซีนโควิด” จะเข้าชุดสิทธิประโยชน์หรือไม่ ประกอบกับขณะนี้องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังไม่ได้ประกาศถึงความจำเป็นว่า วัคซีนโควิดต้องเป็นวัคซีนประจำปี แต่ยังเป็นเพียงข้อแนะนำ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น

ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ขอความร่วมมือประชาชนในการตอบแบบสอบถาม “ความคิดเห็นการรับวัคซีนโควิด19 ในปี2567” ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปประกอบการพิจารณานโยบายการบริหารจัดการวัคซีนโควิด19 ในระยะถัดไป

ข่าวเกี่ยวข้อง:

รอผู้เชี่ยวชาญชี้ “วัคซีนโควิด” เข้าสิทธิประโยชน์ฉีดฟรีหรือไม่ เหตุไม่ฉุกเฉินเหมือนอดีต

ภาวะลิ่มเลือดจากวัคซีนโควิดแอสตร้าฯ เกิดขึ้นหลังฉีด 5-42 วัน ส่วนวัคซีนโควิด19 ฉีดประจำปีหรือไม่ต้องรอขั้นตอน