ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดสธ. แต่งตั้งผู้บริหารระดับต้น 6 ตำแหน่ง ทั้งผู้ช่วยปลัดฯ และรองอธิบดีอีก 5 คน สังกัดกรมอนามัย กรมสนับสนุนฯ กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค  

ผู้สื่อข่าว Hfocus รายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมสัมภาษณ์คัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  1 ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอนามัย 2 ตำแหน่ง  รองอธิบดีกรมการแพทย์ 1 ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1 ตำแหน่ง  และรองอธิบดีกรมควบคุมโรค 1 ตำแหน่ง โดยหลังจากสัมภาษณ์ ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนต่างๆแล้วนั้น ภายหลังสัมภาษณ์และคัดเลือกแล้ว จึงได้มีการประกาศผลในวันเดียวกัน

โดยวันที่ 17 พฤษภาคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6 ตำแหน่ง  ประกอบด้วย

1. นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เป็น รองอธิบดีกรมการแพทย์

3. นพ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เป็น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

4. นพ.กรกฤช ลิ้มสมมุติ ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข เป็น รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

5.พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เป็น รองอธิบดีกรมอนามัย

6.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก) เป็น รองอธิบดีกรมอนามัย

นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา

นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์

 

นพ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์

นพ.กรกฤช ลิ้มสมมุติ

พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ

นพ.ปองพล วรปาณิ