ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

ปลัดสธ. ลงนามหนังสือแต่งตั้งโยกย้าย ผอ.กองและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ย้าย สสจ.สระบุรี เป็น ผอ.กองบริหารสาธารณสุข โยก “หมอดิเรก” จากผอ.กองเศรษฐกิจฯ นั่งผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามในหนังสือแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการกอง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ดังนี้

1.นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ(นพ.ชช.) ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.กาฬสินธุ์ ย้ายเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(นพ.สสจ.) สระบุรี

2.นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ นพ.สสจ.สระบุรี ย้ายเป็นผอ.กองบริหารการสาธารณสุข

3.นพ.สวัสดิ์ชัย นวกิจรังสรรค์ นพ.ชช.(ด้านเวชกรรม) รพ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต รักษาการ(รก.) ผอ.กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

4.นพ.ดิเรก สุดแดน ผอ.กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ย้ายเป็นผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

5.นพ.ปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช นพ.ชช.(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.หนองคาย ย้ายเป็น นพ.สสจ.ลพบุรี

6.พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผอ.รพ.บ้านตาก สสจ.ตาก รักษาการสสจ.สุโขทัย โดยสสจ.สุโขทัยไปรก.สสจ.กาญจนบุรี

7.นพ.ปริพนท์ จุลเจิม นพ.ชช.(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นครปฐม  ย้ายเป็น สสจ.สุโขทัย (ไปรก.สสจ.กาญจนบุรี)

8.นพ.พิทักพงษ์ จันแดง นพ.ชช.(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.อุบลราชธานี รักษาราชการ สสจ.ตาก