ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตัวแทนกลุ่มลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ภาค คาดมิ.ย. นี้ เข้าพบ "รมว.สมศักดิ์" ขอความเป็นธรรมและผลักดัน ปรับฐานเงินเดือน-เพิ่มค่าตอบแทน-สวัสดิการลูกจ้าง-การบรรจุลูกจ้าง 56 สายงาน เพื่อสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

หลังจากที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายหลายเรื่อง ทั้งการจัดการปัญหายาเสพติด การเดินหน้านำกัญชากลับเป็นยาเสพติด โดยเฉพาะมีการผลักดันให้ครม.เสนอร่างพ.ร.บ.อสม.เข้าสู่สภาผู้แทนฯและวุฒิสภาเพื่อยกระดับการปฎิบัติงาน พัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการดูแลประชาชนด้านสาธารณสุขขั้นปฐมภูมิ นั้น

เร็วๆนี้ น.ส. อภิสราธรณ์ พันธ์พหลเวช ตัวแทนกลุ่มลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ภาค ให้สัมภาษณ์กับ Hfocus ว่า คาดว่าจะเข้าพบท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ช่วงเดือนมิถุนายน ในส่วนประเด็นที่อยากเรียกร้องและเสนอคือ เรื่องเพิ่มฐานเงินเดือน  เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน รวมทั้งอยากให้ช่วยดูแลอัตราค่าครองชีพของกลุ่มลูกจ้าง 56 สายงาน  ซึ่งที่ผ่านมาเคยยื่นหนังสือกับคุณหมอชลน่าน ศรีแก้ว แล้ว โดยแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มลูกจ้าง เรื่อง ขอปรับเพิ่มค่าตอบแทน และสวัสดิการ ของลูกจ้าง และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) อยากขอปรับเพิ่มค่าตอบแทน และสวัสดิการของลูกจ้าง และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ได้รับค่าตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน โดย ให้มีการปรับเพิ่มจากฐานเงินเดือนเดิม 3,000 บาท

ทั้งนี้หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะขอเสนอปรับเพิ่มค่าตอบแทนแบบขั้นบันได ดังนี้ อายุงาน 3 - 5 ปี ปรับเพิ่มเงินเดือนให้ 20%  อายุงาน 6 - 10 ปี ปรับเพิ่มเงินเดือนให้ 40% อายุงาน 11 - 15 ปี ปรับเพิ่มเงินเดือนให้ 60% อายุงาน 16 - 20 ปี ปรับเพิ่มเงินเดือนให้ 80% อายุงาน 21 - 25 ปี ปรับเพิ่มเงินเดือนให้ 100%

หมายเหตุ : 1. ปรับเพิ่มจากฐานเงินเดือน ณ ปัจจุบัน และนับอายุงานตั้งแต่เป็นลูกจ้างชั่วคราว 2. อายุงานเศษ 6 เดือนขึ้นให้ปรับเป็น 1 ปี 3. คิดปรับเพิ่มเงินเดือน จากยอดเงิน 3,000 บาท

"นอกจากนี้ สวัสดิการเราก็ยังใช้ประกันสังคมในขณะที่เราดูแลความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนไข้ ก็อยากจะขอความกรุณาให้ท่านดูแลเราเหมือนกลุ่มอสม.บ้าง อยากได้รับโอกาสเหมือนกลุ่มอสม.บ้าง เพราะกลุ่มพวกเราคือกลุ่มรากหญ้า คือกลุ่มบุคลากรที่มีรายได้น้อยที่สุดในองค์กร และอยากฝากเรื่องการบรรจุของกลุ่ม 63 สายงาน black office ด้วยเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มวิชาชีพที่รอการบรรจุเช่นกัน" น.ส. อภิสราธรณ์ กล่าว