ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 “หมอสุภัทร” จัดทีม โฮมวอร์ด รพ.สะบ้าย้อย ดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน ติดตามให้การรักษาทุกวัน เผยหลังให้บริการช่วง 2 เดือน มีผู้ป่วยในรับบริการแล้ว 60 คน พร้อมให้บริการระบบการแพทย์ทางไกลในรายที่อยู่ห่างไกล กรณีสิทธิบัตรทองเบิกจ่ายค่าบริการจาก สปสช. ได้

วันที่ 21 มิ.ย. 2567 นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จ.สงขลา เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสะบ้าย้อย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ติดชายแดนไทย-มาเลเซีย ดูแลประชากรประชากรในพื้นที่กว่า 7 หมื่นคน ส่วนใหญ่กว่า 85% เป็นประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง 30 บาท) ได้นำบริการการดูแลแบบผู้ป่วยในที่บ้าน หรือ Homeward (โฮมวอร์ด) เข้ามาบริการกับผู้ป่วยในหลายกลุ่มโรค ซึ่งเป็นบริการใหม่ที่เพิ่งเริ่มได้ 2 เดือนที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ ผลปรากฏว่าบริการโฮมวอร์ดทำให้ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาผู้ป่วยในที่โรงพยาบาล สามารถไปรักษาตัวโดยรับการดูแลเป็นผู้ป่วยในที่บ้าน ทำให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกอย่างมาก เพราะผู้ป่วยบางส่วนอาจไม่สะดวกที่ต้องมานอนทีโรงพยาบาล ด้วยมีภาระที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งการทำสวนยางซึ่งเป็นอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ รวมไปถึงมีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย หรือกังวลจะไม่มีญาติมาเฝ้าไข้ แต่การได้รับบริการโฮมวอร์ด จะช่วยให้ผู้ป่วยในอยู่ที่บ้านได้ และยังได้รับการติดตามการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยขณะนี้มีผู้ป่วยร่วมระบบโฮมวอร์ดในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อยแล้วกว่า 60 คน 

นพ.สุภัทร กล่าวอีกว่า สำหรับการดูแลผู้ป่วยในโฮมวอร์ด จะมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลร่วมทีมกัน มีแพทย์เป็นหัวหน้าทีมและมีทีมพยาบาลจากลุ่มงานผู้ป่วยใน เข้ามาช่วยกันโดยลงพื้นที่ไปเยี่ยมดูแลผู้ป่วยเกือบทุกวัน เนื่องจากผู้ป่วยโฮมวอร์ดกระจายไปหลายชุมชนทั่วอำเภอ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีระยะทางห่างไกลกัน ส่วนพื้นที่ใดไปไม่ได้ ก็จะวางระบบการแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine (เทเลเมดิซีน) เพื่อติดตามดูแลผู้ป่วยในที่บ้านร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และหากจำเป็นมีหัตถการ หรือความจำเป็นที่ต้องดูแลผู้ป่วยโฮมวอร์ดอย่างใกล้ชิด แพทย์ก็จะลงพื้นที่เข้าไปดูแลรักษาโดยเร็ว 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลสะบ้าย้อยยังได้กำลังจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ ซึ่งได้เข้าไปช่วยดูแลผู้ป่วยในที่บ้านร่วมกันกับทีมบุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงยังแนะนำให้ญาติที่ดูแลผู้ป่วยโฮมวอร์ดรายงานผลการวัดค่าสุขภาพของผู้ป่วยอย่างง่าย อาทิ วัดค่าความดัน วัดค่าเบาหวาน เป็นต้น เพื่อให้รายงานผลผ่านระบบไลน์ร่วมกันกับทีมแพทย์ 

 "ผู้ป่วยที่เข้าระบบการดูแลโฮมวอร์ดจะมีความหลากหลาย อาการ ทั้งผู้ป่วยโควิด-19 ที่ช่วงต้นเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมามีการระบาดในพื้นที่ รวมถึงผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่เข้าเกณฑ์ไม่สามารถควบคุมอาการได้ กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อ และผู้ป่วยจิตเวช ก็เป็นอีกกลุ่มที่เข้าข่ายได้รับบริการโฮมวอร์ดด้วยเช่นกัน" ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย กล่าว 

นพ.สุภัทร กล่าวอีกว่า บริการผู้ป่วยในที่บ้านหรือโฮมวอร์ดนี้ โรงพยาบาลสะบ้าย้อยยังสามารถเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) ได้ เพราะเป็นบริการที่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ทำให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มเติมจากบริการนี้ด้วย ซึ่งได้นำไปใช้พัฒนาปรับปรุงการให้บริการผู้ป่วยในโฮมวอร์ดให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องขอบคุณ สปสช. ที่จัดโมเดลสิทธิประโยชน์นี้ให้กับผู้ป่วย และยังเป็นโมเดลที่ช่วยให้โรงพบาบาลในพื้นที่ได้จัดระบบบริการผู้ป่วยในที่บ้านได้

"การให้บริการโฮมวอร์ดของ รพ. ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา พบว่าผู้ป่วยได้รับความสะดวก เพราะแม้จะเป็นผู้ป่วยในแต่ก็ได้อยู่ที่บ้าน และได้รับการดูแลติดตามอาการอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน นับว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อประชาชน อย่างไรก็ตามการทำโฮมวอร์ดของโรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีค่าใช้จ่ายสูง รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของโรงพยาบาลสังกัดรัฐ แต่ทั้งนี้ ก็อยากให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งได้ลองจัดบริการโฮมวอร์ดให้กระจายไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพราะน่าจะเป็นอีกบริการดูแลผู้ป่วยในที่ตรงกับความต้องการของผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยในต่างจังหวัด และในพื้นที่ห่างไกล" ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย กล่าว