ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี และนายนิมิตร์  เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ร่วมกันแถลงข่าว วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี  VCT Day 1 กรกฎาคม “ประโยชน์ 6 ข้อที่ควรตรวจเอชไอวี” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทราบข้อดีและไปรับการเจาะเลือดเพื่อให้รู้ผลเลือดเอชไอวีของตัวเอง ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557