ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่ร.พ.ศิริราช ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการแถลงข่าวศิริราชผลิตแอนติบอดีรักษาโรคไข้เลือดออกอีโบลา ร่วมกับรศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน รองผอ.ร.พ.ศิริราช และนพ.สุสัณห์ อาศนะเสน สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ ศ.ดร.รวงผึ้ง สุทเธนทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ ศ.เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา หัวหน้าทีมผู้ผลิตแอนติบอดีรักษาโรคไข้เลือดออกอีโบลา

อย่างไรก็ดี แอนติบอดีต้นแบบเหล่านี้ยังผลิตในห้องปฏิบัติการได้จำนวนน้อย ซึ่งจะขอความร่วมมือบริษัทสยามไบโอไซเอ็นซ์ ที่ผลิตแอนติบอดีอื่นอยู่แล้วให้ผลิตมากขึ้นด้วยมาตรฐาน GMP เพื่อการทดลองในสัตว์ และจดทะเบียนเป็นยาใหม่ต่อไป ทั้งนี้ ต้นแบบแอนติบอดีเหล่านี้ยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งสิทธิทั้งหมดเป็นของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล