นพ.ณรงค์ ประธานประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีขับเคลื่อน สธ.

Tue, 2015-02-10 12:47 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุข แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ ที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558