ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะทีมแพทย์ล่วงหน้าของไทยนำโดย นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) เดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ไปยังเมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG 319 เพื่อการช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558