คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่ ก.พ.ไม่อนุมัติให้ สธ.คัดเลือกบรรจุ นวก.สธ./จพ.สธ.แต่ให้สอบแข่งขันแทน

Comments

Anonymous • 2018-04-20, 12:04
ไม่เห็นด้วย ถ้าเอื้อประโยชน์ให้เฉพาะกลุ่มในสมทบ แต่จะเห็นด้วยถ้าเสมอภาคกันทั้งในสมทบและนอกสมทบ หรือไม่เช่นนั้นก็ให้ ก.พ.จัดสอบเหมือนเดิมเลยดีกว่า เก่งจริงจะกลัวอะไรกับการสอบไม่ได้
อาทิตย์ • 2018-04-20, 13:10
เห็นด้วยเช่นเดียวกับความเห็นครับ
อรพินธุ์ • 2018-04-20, 12:04
จพ. ทุกตำแหน่งควรบรรจุเหมือนเดิม เพราะไม่มีทีไหนผลิต และเป็นความจำเป็น ส่วน นวก. ควรเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
มนตรี • 2018-04-20, 13:17
เห็นด้วยในส่วนที่สอบ แต่ไม่เห็นด้วยที่ไม่เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบก่อนที่หนังสือจะออก แบบนี้บุคคลที่รอบรรจุหรือกำลังเรียนอยู่ก่อนมติกพ.จะออก กลายเป็นผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมแทน
Aplus • 2018-04-20, 13:17
ถ้าจะระงับการคัดเลือกบรรจุของเด็กในสมทบ ควรระงับหลังหนังสือระงับออกเนื่องจากเด็กที่สมัครเข้ามาเรียนได้รับทราบเงื่อนไขเเล้วว่าไม่ได้คัดเลือกบรรจุ เเต่นศ.ที่เข้ามาเรียนก่อนระงับบรรจุเข้ามาด้วยเงื่อนไขบรรจุให้ อยู่ดีๆกพ.มาระงับบรรจุ ควรคำนึงถึงความยุติธรรมตรงนี้ด้วย
ใช่ค่ะ • 2018-04-20, 13:29
ถ้ารู้ว่าไม่ได้บรรจุคงไม่ไปเรียนที่ยะลาค่ะ เสี่ยงชีวิต ดีนะค่ะที่รอด
เห็นด้วย • 2018-04-20, 15:01
เพราะในสัญญาระบุว่าจะบรรจุให้ แต่กลับหักหลังให้ไปเรียนถึงยะลาแล้วมายกเลิก คุณควรเยียวยาเด็กให้เสร็จจนปีที่ประกาศว่าจะยกเลิกการบรรจุให้ ไม่ใช่อยู่ดีๆมาลอยแพเด็กที่ไปเรียนถึงยะลาเพียงเพราะต้องการบรรจุ
เเล้วไง • 2018-04-20, 13:20
เด็กในสมทบเค้าไม่ได้กลัวการสอบครับ เเต่เค้าต้องสมควรได้ในสิ่งที่เค้าต้องได้ เพราะมันเป็นเงื่อนไข ที่เค้าเข้าไปเรียน
ความเห็น • 2018-04-20, 13:28
ในสมทบไม่ได้กลัวที่จะสอบแข่งขันค่ะ แต่มันเป็นสิทธิที่ควรได้รับเพราะตอนที่สมัครแข่งขันเข้าเรียนยื่นคะแนนที่สอบ เขาเรียนจบมาแล้วจะบรรจุ ............... มันเป็นสิทธิที่ควรได้รับ
Anonymous • 2018-04-20, 13:43
สร้างโหวตมาเพื่อให้เค้าทะเลาะกัน สนุกมั้ย มติก็ออกมาแล้ว ทำเพื่ออะไร
Enn • 2018-04-20, 13:45
อยากได้แต่ความเสมอภาค แต่ไม่ยอมลำบากเข้าไปเรียน เรียนแต่มหาลัยที่ไม่ได้บังคับ พอสุดท้ายก็มาเรียกร้อง เรียนมหาลัยที่เข้าง่าย เขาก็บอกอยู่ว่าไปเรียนมีงานทำได้บรรจุ ทำไมไม่พากันไปเรียน ทำไมไม่พากันไปสอบ พอนี้ก็จะมาหาความเสมอภาค แล้วคนที่เข้าไปเรียน เพราะเขารู้เงื่อนไขเขาถึงไปเรียน ถ้ารู้ว่าไม่ได้บรรจุเขาคงไม่ไปเรียน พอเลือกผิดก็มาเดือดร้อน คนที่เรียนในสมทบ ***มาแสดงความเห็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยแบบนี้ในสมทบมีแค่ยิบมือ แต่นอกสมทบมีเยอะกว่าเป็นร้อยเท่า มันก็ต้องขึ้นไม่เห็นด้วยอยู่ดี **ในความเสมอภาค
คนเท่ากัน • 2018-04-20, 14:20
แล้วทำไมต้องเยียวยาแค่ในสมทบปี 53-58 รุ่นหลังๆต้องให้สอบแข่งขันด้วยล่ะ มันไม่แฟร์เลย ในสมทบรุ่นหลังไม่ใช่สถาบันเดียวกันหรอ แบบนี้ก็สอบแข่งขันให้หมด ไม่ต้องแบ่งแยก
เสมอภาค • 2018-04-20, 15:23
ถ้าเก่งกว่า มีคุณภ่าพกว่าคุณจะกลัวทำไม สอบแข่งขันกันไปเลยใครเก่งใครได้ ให้ระบบคัดผู้ไม่มีประสิทธิภาพออก
meerod • 2018-04-20, 17:34
ด้วยความเคารพ มติมาจาก กพ.ครับ ไม่ใช่นอกสมทบมีอำนาจประกาศมติเอง จะหัวร้อนก็ไปหัวร้อนกับ กพ.นู่น อีกประการ ขอด่าคนตั้งคำถามมาให้ทะเลาะกันเองหน่อย แค่นี้ก็เป็นกระทรวงศักดินากันพอละ ไม่ต้องสร้างประเด็นมาให้พวกเดียวกันด่ากันเองหรอก
Anonymous • 2018-04-20, 13:48
วิชาชีพแทบน่าจะไม่เป็นวิชาชีพแล้ว admin page ควรมีวิจารณญาณที่สร้างสรรค์ในการสร้างกระทู้หน่อยนะ นำเสนอสื่อและข่าวได้ แต่ไม่มีความสามารถในการกลั่นกรองผลที่เกิดขึ้น
อะนะ • 2018-04-20, 14:16
กลุ่มที่สอบแข่งขันขึ้นบัญชีได้ล่ะจะให้เขาทำยังไง ตำแหน่งก็มีน้อย ยังจะขอเยียวยา อ้างแต่สถาบันๆๆๆๆ ถ้าเรียนนอกสมทบแล้วรู้ว่าไม่ได้บรรจุ อยู่นอกสายตาใครเขาจะมาเรียนล่ะ อีกอย่างจะเยียวยา นร.ทุนเฉพาะปี 53 -58 แล้ว นร.ทุนรุ่นอื่นให้สอบแข่งขันเอา นี่ขนาดในสมทบเดียวกันยังแบ่งแยกเลย สอบแข่งขันน่ะดีแล้ว ในสมทบรุ่นหลังก็คนเหมือนกันนะ
เสมอภาค • 2018-04-20, 15:26
เห็นด้วยคับ
เห้ออ • 2018-04-20, 23:35
เบียวยาเพราะ 53-58 เพราะหลังจากรุ่นนั้น นศ.ที่เข้ามาเรียนรับทนาบอยูาเเล้วครับว่าไม่ได้บรรจุเเล้ว ถือว่าเค้ายอมรับเงื่อนไข อย่างน้อยจบไผก็มีงานรองรับเลย น้องๆถึงเข้ามาเรียนไงครับ
คนนอกกรอบ • 2018-04-20, 14:23
เป็นการตั้งประเด็นโหวตที่ไม่สร้างสรรค์ครับ สร้างความแตกแยกให้กับคนสาธารณสุข เมื่อมติออกมาแล้วจะมาสร้างความแตกแยกกันทำไมอีกครับ
Set • 2018-04-20, 14:52
การจัดสอบควรเอื้อให้ผู้ที่อยู่ในระบบมากกว่านี้ การจัดสอบควรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้ที่เข้ามาทำงานในระบบ สธ. ซึ่งทำงานมาแล้วหลายปี 2.กลุ่มผู้ที่ต้องการเข้าสู่การทำงานของกระทรวง สธ. แบบนี้จะเหมาะสมกว่าและได้คนตรงตามสายงานที่เรียนมา ไม่ใช่จะเอาใครก็ได้มาทำงานในตำแหน่งนี้เหมือนดังเกณฑ์คุณสมบัติที่ผ่านมา
เสรีนิยม • 2018-04-20, 14:58
ไม่เห็นด้วยเลย คุณควรรับผิดชอบเด็กที่เรียนจบภายในปี 2560 ให้หมด เนื่องจากในสัญญาตอนรับสมัครเข้าไปเรียนคุณบอกว่าจะบรรจุให้ตามตำแหน่ง เเต่พอเด็กเข้าไปเรียนได้ปี 3 มาบอกว่าให้จัดสอบ เหมือนหลอกเด็กไปเรียน มาทำโพลสำรวจแบบนี้มันใช่เหรอ พวกนอกสมทบมันมีจำนวนมากกว่าอยู่แล้ว ตัวเองไม่สมัครสอบมาเรียนวสส.ให้อยู่ในสมทบละ จะได้มีงานทำ มีการบรรจุตามตำแหน่ง ถ้ากระทรวงแจ้งตั้งแต่เเรกว่าจะไม่บรรจุให้ จะไม่ต้องไปเรียนให้เสียเวลาเลย แต่นี่ทำสัญญาแต่ไม่รับผิดชอบ เอาผลโหวตไปเพื่ออะไรในเมื่อยังไงพวกนอกสมทบก็ต้องมากกว่าอยู่แล้ว แต่ละปีผลิตมาแค่ 40 คนไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมาย เลือกที่จะไปเรียนมหาลัยก็ต้องยอมรับไม่ใช่มาเรียกร้องความไม่เท่าเทียม กพ.ควรรับผิดชอบเด็กที่เรียนจบภายในปี 2560 เพราะเด็กไม่ทราบเลยว่าจะยกเลยการบรรจุ อย่าให้เค้าคิดว่ากระทรวงหลอกเค้ามาเรียนแล้วไม่รับผิดชอบเลย เพราะในสัญญามันระบุอยู่ว่าจะบรรจุให้ อย่าลอยแพ เพียงเพราะคนจำนวนมากที่จะเรียนมหาลัยไหนก็ได้เรียกร้องขอความเท่าเที่ยม ถ้าอยากเท่าเทียมก็มาเรียนของวสส.ต้องแต่แรกสิ การฝึกทุกอย่างต่างกัน ความลำบากก็ต่างกันไม่ได้จบง่ายเหมือนทั่วไปนะคะ ลองถามดูว่าเด็กของพระบรมราชชนกปฏิบัติเก่งต่างจากมหาลัยมากแค่ไหนเมื่อไปทำงาน
เสมอภาค • 2018-04-20, 15:30
ถ้าคุณเก่งจริงคุณกลัวอะไรล่ะ ผมยอมรับนะว่า วสส.มีประสิทธิภาพ แต่คุณก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าพวกผมหรอกครับ เก่งจริงสอบแข่งกันเลยครับ ทักษะการปฏิบัติคุณวัดจากไหนว่าที่ไหนเก่งกว่า
พูดได้ • 2018-04-20, 15:50
พูดได้สิคะว่าเก่งจริงสอบแข่งขันเลย นี่กำลังพูดถึงสัญญาที่ให้นักเรียนทุนในสมทบ คุณอาจไม่รู้ว่าตอนสอบได้ในสัญญาระบุไว้ว่าจะบรรจุให้ มาเรียกร้องความยุติธรรมสอบให้เท่าเที่ยม อยากได้ความเสมอภาค แต่ไม่ยอมลำบากเข้าไปเรียนถึงยะลา บอกเลยค่ะว่าพวกเราฝึกให้ปฏิบัติเก่งเน้นทำจริง ฝึกงาน 4 ปี โอเคเรื่องสอบไม่ได้มีปัญหา แต่สัญญาคืออะไรที่กระทรวงลอยแพเด็ก วัดกันที่อะไรเหรอคะ ลองไปถามรพ.สต.ทั่วประเทศดูค่ะว่าเค้าพูดถึงสถาบันอื่นที่ไม่ใช่นักเรียนทุนจากวสส.ว่าอะไรเค้าด่าว่าลับหลังรึเปล่า ว่าทำอะไรไม่เป็น ที่รู้เกือบทั่วประเทศละค่ะ ถ้าได้ทำงานลองไปถามความเห็นเค้าดูนะ ประเด็นคือมีสัญญาบรรจุให้นักเรียนทุนไปเพื่ออะไร ?
เสมอภาค • 2018-04-20, 15:56
ทำงานแล้ว ปฏิบัติได้ทุกอย่างตามกรอบที่กฎหมายกำหนดในการทำงานของนักวิชาการสาธารณสุข รับผดชอบโครงการงบประมาณไมาต่ำกว่า 100,000 ทุกโครงการ เน้นส่งเสริม ป้องกัน ไม่ได้ด้อยกว่าคัย
เสมอภาค • 2018-04-20, 15:59
มีลายลักษณ์อักษร ในการสอบถามความคิดเห็นไหมที่บอกว่า ที่อื่นยอมรับมากกว่า กระบวนการที่น่าเชื่อถือได้อย่างงานวิจัยมีไหมที่มายืนยัน ถามจริงรู้เรื่องการวิจัยบ้างไหม
เสมอภาค • 2018-04-20, 16:01
คุณพูดได้กรุณา ตอบกลับด้วยครับ
เสมอภาค • 2018-04-20, 16:03
ถ้าไม่มีผลการศึกษามายืนยัน อย่างพูดว่าอะไรดีกว่าหรือด้อยกว่านะ
แล้วไงค่ะ • 2018-04-21, 01:14
ก็ตกงานต่อไปสิค่ะ 555
เสมอภาค • 2018-04-23, 11:36
(คุณแล้วไงค่ะ)ไม่เห็นหรือครับ ผมบอกว่าผมทำงานแล้ว ที่บอกว่าไม่มีผลการศึกษา หมายถึง ผลการศึกษาที่ระบุว่าภาคสมทบกับนอกสมทบใครดีกว่ากัน นะครับ กรุณาอ่านให้ละเอียดก่อนตอบ เพราะมันบ่งบอกถึงระดับความรู้ ความรอบคอบของผู้ตอบในการสรุปใจความเรื่องที่อ่านนะครับ
ยิ้มอ่อน • 2018-04-20, 16:17
งานวิจัยเด็กนักเรียนทุนทำกันเต็มรูปแบบค่ะ อย่าถามเลยคำว่าทำวิจัยเป็นรึเปล่า ไม่ได้ทำวิจัยกลุ่ม เล่มนึง 3-5 คน เหมือนมหาลัยทั่วไปนะคะ ที่นี่วิจัย 1 เล่มต่อ 1 คน ไม่ต่างกับเด็กเรียนปริญญาโท บางคนปริญญาโทยังมีความรู้วิจัยน้อยกว่านักเรียนทุนวสส.ด้วยซ้ำ อยากได้ผลวิจัยมายืนยัน พูดเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร ใครจะมีเวลาว่างมาทำวิจัยผลการปฏิบัติงานความแตกต่างของนักเรียนในสมทบกับนอกสมทบละคะ เด็กในสมทบมีงานทำทุกคนค่ะ และในกระทรวงก็งานมากยิ่งกว่าอะไรไม่ได้อยู่ว่างๆอ่านหนังสือวันทั้งวันเเบบนอกสมทบ มีเวลาอ่าน ไม่ต้องทำงาน เปอร์เซ็นสอบได้ก็มากกว่าสิคะแบบนั้น

Pages

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ความคิดเห็นล่าสุด

วสันต์​ หมวกหมื่นไวย์
1 วัน 17 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

วสันต์​ หมวกหมื่นไวย์
1 วัน 17 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน