Taxonomy term
 • Sunday, February 10, 2019
  18:34
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมการแพทย์ ระดับหัวกะทิ ป้อนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เป็นขุมพลังใหม่ในการขับเคลื่อนงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์ในสถานพยาบาล
  2019-02-10, 18:34
 • Tuesday, August 16, 2016
  18:30
  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เผยนวัตกรรม “แบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์สำหรับการบำบัดเชิงความร้อนด้วยเลเซอร์ในชั้นเนื้อเยื่อมนุษย์” นวัตกรรมลดความเสี่ยงการเลเซอร์เพื่อความงามที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด โดยมุ่งช่วยแพทย์คาดการณ์ความร้อนที่จะเกิดขึ้นในชั้นผิวหนังได้ล่วงหน้าก่อนทำการรักษาจริง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ในงาน International Exhibition of Inventions of Geneva ครั้งที่ 44 ที่ กรุงเจนีวา
  2016-08-16, 18:30

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
5 ชั่วโมง 38 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
7 ชั่วโมง 2 นาที ago
Phawit Jitsabai
7 ชั่วโมง 29 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
11 ชั่วโมง 45 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
5 ชั่วโมง 38 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
7 ชั่วโมง 2 นาที ago
Phawit Jitsabai
7 ชั่วโมง 29 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
11 ชั่วโมง 45 นาที ago
กลับด้านบน