Taxonomy term
 • Wednesday, March 02, 2016
  14:25
  กระทรวงสาธารณสุขจัดทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมแบบบูรณาการครบวงจร ตั้งแต่การตรวจ รักษาและป้องกันกลับมาเป็นซ้ำ พร้อมขยายพื้นที่ดำเนินการอีก 16 จังหวัด
  2016-03-02, 14:25
 • Thursday, October 22, 2015
  20:26
  รมว.สธ.นำข้าราชการ บุคลากรสายพยาบาลทั้งจากภาครัฐและเอกชน วางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี เนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพยาบาลแห่งชาติ 
  2015-10-22, 20:26
 • Tuesday, October 21, 2014
  18:24
  สมเด็จย่าทรงพระเมตตาอยากให้ปวงประชามีฟันดี จึงทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ขึ้น พระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องบริการทันตกรรมเป็นพิเศษ ทันตแพทย์และบุคลากรจึงเป็นส่วนหนึ่งของทีมอาสาสมัคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ระดมทันตบุคลากรอาสาสมัคร ตรวจรักษาโรคในช่องปากแก่ประชาชนถิ่นทุรกันดาร 48 จังหวัด ต่อเนื่องทุกปี จนถึงปี พ.ศ. 2532 ครม.อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคม เป็น “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ”
  2014-10-21, 18:24

ความคิดเห็นล่าสุด

Kittipong Saejeng
14 นาที 32 วินาที ago
ธนวัฒน์ กาญจนโอภาส
18 นาที 37 วินาที ago
คมกฤช เกียรติพงศ์ยิ้ม
23 นาที 45 วินาที ago
ไปยดา​ วิ​รัศมี​
48 นาที 35 วินาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Kittipong Saejeng
14 นาที 32 วินาที ago
ธนวัฒน์ กาญจนโอภาส
18 นาที 37 วินาที ago
คมกฤช เกียรติพงศ์ยิ้ม
23 นาที 45 วินาที ago
ไปยดา​ วิ​รัศมี​
48 นาที 35 วินาที ago
กลับด้านบน