Taxonomy term
 • Thursday, November 14, 2013
  13:11
  คมชัดลึก - กรมการแพทย์เผยผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ 20 เป็นโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา เตือนควบคุมระดับน้ำตาล ความดันโลหิตและไขมัน แนะตรวจตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ลดเสี่ยงตาบอด
  2013-11-14, 13:11
 • Monday, August 05, 2013
  07:11
  นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้สภาพน้ำท่วมขยายเป็นบริเวณกว้าง บางพื้นที่น้ำลึก ประชาชนจำนวนมากติดอยู่ในบ้านหรือต้องอพยพมาอาศัยอยู่ในที่สูง ได้รับความยากลำบาก ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การดูแลอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เบาหวาน โรคลมชัก หากยาหรืออินซูลินใกล้หมด ขอให้แจ้งอสม.ที่อยู่ใกล้ หรือโทรปรึกษาได้ที่หมายเลข1669ฟรีตลอด24ชั่วโมง
  2013-08-05, 07:11
 • Saturday, September 08, 2012
  17:39
  รมว.สธ.เร่งพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รองรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นที่ยอมรับในชุมชนให้เห็นผลภายใน 3 ปี และเร่งผลักดันให้มีพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุข สร้างความก้าวหน้าวิชาชีพความมั่นคงของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  2012-09-08, 17:39
 • Thursday, June 28, 2012
  17:46
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยการพัฒนารพ.สต.คืบหน้า ปีนี้เติมบริการอีก 4 เรื่อง คือ แพทย์แผนไทย ทันตกรรม ห้องแล็บ และการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประชาชนได้รับการตรวจรักษาเร็ว มั่นใจในปีนี้จะลดคนป่วยในโรงพยาบาลใหญ่ลงได้ร้อยละ 40 รอบ 7 เดือนปีนี้ มีการปรึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 5,720 ครั้ง ส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตไปรักษาในโรงพยาบาลใหญ่ 9,241 ครั้ง
  2012-06-28, 17:46

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน