Taxonomy term
 • Monday, August 03, 2015
  15:25
  เว็บไซต์ไทยรัฐ : บทความจาก หมอดื้อ ที่ระบุว่า ผู้ควบคุมออกนโยบาย รัฐมนตรี เจ้ากระทรวง กล้าที่จะยอมรับความจริง กล้าพลิกล้างระบบเข้าสู่การรักษาสุขภาพด้วยตนเองถ้วนหน้า กำจัดยาไม่จำเป็นออก ถ้าไม่กล้า ทั้งหมดที่กล่าวมาจะเป็นการผลักคนออกจากระบบ ผลักคนดีออกจากระบบสาธารณสุข ผลักคนเป็นโรคที่ยังไม่ป่วยให้ป่วยหนัก ผลักคนไทยสู่โลงศพ รับความจริงเถอะครับ.
  2015-08-03, 15:25
 • Wednesday, July 22, 2015
  15:46
  ในพื้นที่ห่างไกลจากเมือง การเข้าถึงบริการสุขภาพ การรักษาพยาบาล ยากลำบาก ยิ่งเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ไปไหนมาไหนไม่ได้ด้วยตนเองนั้น อย่าว่าแต่จะไปโรงพยาบาลเลย แม้แต่จะลุกเดินออกจากบ้านก็ยังยาก มีหลายพื้นที่พยายามที่จะทำให้ผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ได้รับบริการที่ เฉกเช่นเดียวกับ “ศูนย์โฮมสุข”  เทศบาลตำบลนาจารย์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  เป็นจัดศูนย์บริการร่วมสวัสดิการสังคมในตำบล ที่บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม เน้นการให้บริการผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ติดบ้านติดเตียงเป็นหลักด้วยกลไกครอบครัวและคนในชุมชน
  2015-07-22, 15:46
 • Wednesday, July 08, 2015
  14:36
  บทความจาก นพ.อุดมศักดิ์ กรณีความเห็นต่างเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ" ของ TDRI ซึ่ง นพ.อุดมศักดิ์ เสนอว่า เพื่อให้ได้อัตราการตายที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด จึงขอเรียกร้องและขอร้องให้ TDRI ซึ่งเป็นเจ้าของงานวิจัยชิ้นนี้ และน่าจะเข้าถึงข้อมูลดิบได้อย่างไม่ยาก ควรจะรับเป็นเจ้าภาพในการนำข้อมูลที่มีอยู่มาคำนวณอัตราการตายใหม่ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา เพื่อให้ได้อัตราการตายที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดจากข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อสร้างความกระจ่างให้แก่สังคม บรรเทาความขัดแย้ง และนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการดำเนินนโยบายสาธารณสุขต่อไป ไม่ใช่แต่เพียงออกมาปกป้องงานวิจัย และหน่วยงานของตนเองดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน และระบุว่า “หากนโยบายสาธารณสุขของประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ใช่เพียงเพราะผู้ป่วยโรคหวัดสิทธิหนึ่งเลือกที่จะมาโรงพยาบาล ในขณะที่ผู้ป่วยอีกสิทธิเลือกที่จะกินยาอยู่ที่บ้าน”
  2015-07-08, 14:36
 • Friday, July 03, 2015
  12:12
  ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เขียนชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆ ที่ถูกกล่าวหา กรณีผลสืบเนื่องจาก ผลการศึกษาเรื่อง “ผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ”
  2015-07-03, 12:12
 • Friday, July 03, 2015
  11:47
  เรียน สื่อมวลชน ทุกท่าน  เมื่อ "ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์" หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ จากทีดีอาร์ไอ ได้ออกมาเผยแพร่งานวิจัยของตนเอง โดยกล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ำด้านผลลัพธ์ทางสุขภาพ ระหว่าง "ระบบสวัสดิการถ้วนหน้า" กับ "ระบบข้าราชการ" ของโอกาสการอยู่รอดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 5 โรค ติดตามตั้งแต่อายุ 60 ปี หลังจากเข้ารับการรักษา 10 วัน พบว่า 82% ผู้ป่วยระบบข้าราชการ ยังคงมีชีวิตอยู่ และ 68% ผู้ป่วยระบบสวัสดิการถ้วนหน้ายังคงมีชีวิตอยู่ แต่ถ้าหลัง 40 วัน พบว่า 57% ผู้ป่วยระบบข้าราชการ ยังคงมีชีวิตอยู่ และ 29% ผู้ป่วยระบบสวัสดิการถ้วนหน้า ยังคงมีชีวิตอยู่”
  2015-07-03, 11:47
 • Thursday, July 02, 2015
  12:15
  บทความโดย พญ.ชัญวลี ศรีสุโข เผยแพร่ใน นสพ.มติชน เขียนเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเสี่ยงเสีชีวิต ซึ่ง พญ.ชัญวลี สรุปว่า โรคเรื้อรังเป็นสาเหตุการตายที่สูงในผู้สูงอายุ มีปัจจัยเสี่ยงที่มีงานวิจัยรองรับมากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง สิทธิการรักษาพยาบาลเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น เท่านั้น
  2015-07-02, 12:15
 • Thursday, June 25, 2015
  19:25
  ทีดีอาร์ไอ ยันงานวิจัยผลลัพธ์สุขภาพ ไม่ใช่ความลับ ออนไลน์ในเวบตั้งแต่ มี.ค.58 และส่งผลรายงานให้ 15 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เผยอัตราเสียชีวิตผู้ป่วยบัตรทองสูงกว่าข้าราชการ ไม่สามารถวัดผลคุณภาพรักษาได้ เหตุผู้ป่วย 2 กลุ่มต่างกัน ชี้จะวัดคุณภาพรักษาได้ต้องคุม 2 กลุ่มให้เหมือนกัน แต่ผลการศึกษาพบข้าราชการมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า ระบุมีการตีความไกลเกินกว่าผลการศึกษาที่มีอยู่ แจงการสรุปผลการศึกษาวิจัยใดๆ ควรพิจารณาตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นอยู่อย่างตรงไปตรงมา โดยนักวิจัยไม่พึงคาดเดาเกินกว่าที่ข้อมูลสามารถอธิบายได้
  2015-06-25, 19:25
 • Thursday, June 25, 2015
  18:51
  “หมอธีระ” ห่วงการอ้างอิงงานวิจัยไม่สมบูรณ์ แปรผิดทิศสุดโต่ง ฟันธง “บัตรทองแย่” มองเป็นตลกร้าย หวั่นเกิดความวุ่นวาย ขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่ส่งผลกระทบยากแก้ไข พร้อมแจงหลักการวิจัยเปรียบเทียบคุณภาพการรักษา ต้องควบคุมตัวแปร ทั้งโครงสร้างประชากร เศรษฐานะ ระดับการศึกษา และความเป็นอยู่ แนะ “ทีดีอาร์ไอ” ต่อยอดวิจัยศึกษาคุณภาพระบบระยะยาว 
  2015-06-25, 18:51
 • Wednesday, June 24, 2015
  18:43
  “อาจารย์แพทย์ ม.วลัยลักษณ์” วิพากษ์งานวิจัย “ผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ" พบปัญหาทั้งวิธี “การเลือกกลุ่มประชากร” และ “การเลือกจุดเวลาเริ่มต้น” เพื่อวิเคราะห์ ใช้เปรียบเทียบวัดคุณภาพการรักษาไม่ได้ แต่ตอบคำถามความต่างค่าใช้จ่ายปีสุดท้ายก่อนเสียชีวิตของผู้ป่วยทั้ง 2 ระบบที่เป็นโจทย์งานวิจัยได้ เชื่อทีดีอาร์ไอพลาด หวังตีปี๊บให้สังคมเห็นความต่างของระบบ พร้อมย้ำเป็นการวิจารณ์ตามหลักวิชาการหลังเห็นข้อมูล ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใด
  2015-06-24, 18:43
 • Tuesday, June 16, 2015
  16:04
  “ดร.วรวรรณ” ทีดีอาร์ไอ แจงงานวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ ศึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังในแต่ละสิทธิสุขภาพ พบสิทธิข้าราชการมีอายุยืนยาวกว่า แถมมีค่าใช้จ่ายมากกว่าสิทธิอื่น แต่ไม่อาจเอามาวิเคราะห์ได้ว่าเป็นเพราะสิทธิบัตรทองได้รับการรักษาไม่มีคุณภาพ เพราะยังต้องศึกษาตัวแปรอื่นอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นลักษณะอาชีพ หรือรายได้ที่สูงกว่า ชี้หากทำแบบนั้นเท่ากับบีบบังคับข้อมูลที่มีเล็กน้อยให้ตอบคำถามมากไป ยันสิ่งที่ได้จากการวิจัยนี้เพื่อการพัฒนาว่าจะทำอย่างไรให้ความเหลื่อมล้ำลดลง
  2015-06-16, 16:04

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน