Taxonomy term
 • Sunday, July 17, 2016
  12:53
  สถิติจาก รพ.สงฆ์พบพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน และ โรคความดันโลหิตสูง เป็นลำดับต้นๆ โรคดังกล่าวล้วนเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีปัจจัยเสี่ยงจากการบริโภคภัตตาหาร รพ.สงฆ์จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร เพื่อให้พระสงฆ์ สามเณร ทั่วประเทศ มีสุขภาพที่ดีและสามารถประกอบศาสนกิจตามปกติได้
  2016-07-17, 12:53
 • Sunday, May 22, 2016
  13:01
  ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กับตอนที่ 2 เรื่องอนาคตการสาธารณสุขปฐมภูมิในไทย โดยศึกษา 4 ประเด็นคือ พัฒนาบุคลากรเพื่อผลักดันเข้าสู่ระบบปฐมภูมิ ความเคยชินของคนไทยกับการรักษาใน รพ.ใหญ่ ความเชื่อมั่นต่อบริการปฐมภูมิ และ 30 บาทรักษาทุกโรคที่อาจจำเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ๆ 
  2016-05-22, 13:01
 • Tuesday, May 10, 2016
  11:26
  นสพ.โพสต์ทูเดย์ - กรมบัญชีกลางเพิ่มสิทธิจ่ายค่ารักษาข้าราชการ ให้เบิกค่ายาโรคเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยในได้ กรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือถึงผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ เรื่องเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยตามเกณฑ์ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยให้สถานพยาบาลสามารถเบิกค่ายาแยกต่างหากจาก DRGs ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการรักษาพยาบาลที่แท้จริง และให้ข้าราชการได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
  2016-05-10, 11:26
 • Friday, May 06, 2016
  19:49
  กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการคลินิกชะลอไตเสื่อมในโรงพยาบาลครบ 100% ในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จนถึงโรงพยาบาลศูนย์ ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบองค์รวมโดยทีมสหวิชาชีพ ช่วยยืดระยะเวลาไตเสื่อมได้อีก 7 ปี พร้อมเพิ่มศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะเขตสุขภาพละ 1 แห่ง และเพิ่มศูนย์รับบริจาคอวัยวะในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง เพื่อให้ผู้ป่วยที่รอการเปลี่ยนไตมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น 
  2016-05-06, 19:49
 • Monday, March 14, 2016
  09:14
  The Conversation: “ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีภาวะเสี่ยงสูงต่อผลกระทบจากสภาพอากาศร้อน” ปัญหาโลกร้อนและพลวัตของภูมิอากาศเป็นสาเหตุให้อุณหภูมิพุ่งสูงและเกิดฤดูกาลแปรปรวน ทั้งยังเป็นผลให้ผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะประชากรในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามีภาวะเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเสียชีวิตด้วยเหตุธรรมชาติ เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง
  2016-03-14, 09:14
 • Tuesday, March 01, 2016
  17:13
  สธ.ชี้แรงงานมากกว่า 1 ใน 11 ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 32.4 รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 21.1 และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ร้อยละ 18.7 ชูนโยบายลดโรค เพิ่มสุข แนะผู้ประกอบการร่วมโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
  2016-03-01, 17:13
 • Friday, February 05, 2016
  12:10
  เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : กลุ่มบริษัทประกันยื่นคำร้องต่อกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียขอขึ้นค่าเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 6-7 ในปีหน้าอันเป็นตัวเลขที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง 4 เท่า ซึ่งประเด็นการขึ้นเบี้ยประกันภัยและขยายสิทธิประโยชน์ต่อผู้บริโภคได้บรรจุเป็นวาระของกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียในการหารือทางปฏิรูปการประกันสุขภาพเอกชนเดือนนี้
  2016-02-05, 12:10
 • Friday, December 18, 2015
  18:37
  กระทรวงสาธารณสุขเผยโรคเบาหวานทำให้สุขภาวะผู้หญิงลดลงเป็นอันดับ 1 จาก 10 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เหตุจากน้ำหนักเกิน จับมือโรงเรียนแพทย์ปรับหลักสูตรการสอน เน้นปรับพฤติกรรมควบคู่กับการใช้ยาเพื่อให้ผู้ป่วยควบคุมอาการได้
  2015-12-18, 18:37
 • Friday, August 14, 2015
  16:27
  เดอะคอนเวอร์เซชั่น : หลังเริ่มต้นมาอย่างตุปัดตุเป๋ก็ถึงคราวที่รัฐบาลกลางของออสเตรเลียจะได้เริ่มอภิปรายทิศทางระบบสาธารณสุขกันเสียที ทั้งการหารือทางเลือกการปฏิรูปครั้งใหญ่ รวมถึงการรวมอำนาจหรือโอนอำนาจการบริการสาธารณสุข และมีแนวโน้มว่า ก.คลังจะขอให้รัฐบาลแต่ละรัฐเข้ามารับผิดชอบงบประมาณและอุดหนุนงบประมาณ รพ.รัฐอย่างเต็มตัว แม้ รพ.รัฐและการดูแลโรคเรื้อรังจำเป็นต้องได้รับการปฏิรูปอย่างจริงจัง แต่ก็มีหลายแนวทางที่ดูจะเป็นไปได้มากกว่า โดยในปัจจุบันเห็นได้ว่าอุปสงค์ต่อบริการของ รพ.เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ รพ.รัฐเองก็ดิ้นรนที่จะตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว ขณะที่ในระดับชุมชนนั้นพบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังยังคงได้รับการดูแลรักษาโดยที่ไม่มีการประสานกันระหว่างผู้ให้บริการแต่ละหน่วยงาน การแก้ไขปัญหานี้ให้ลุล่วงจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างงบประมาณและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
  2015-08-14, 16:27
 • Monday, August 10, 2015
  15:47
  อธิบดีกรมการแพทย์ชี้ผู้ป่วยเบาหวานเรื้อรัง เสี่ยงเกิดโรคหัวใจสูงกว่าคนปกติ แนะกินแต่พอดี ควบคุมน้ำหนักและระดับน้ำตาลในกระแสเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ จะสามารถชะลอความเสื่อมของหลอดเลือดได้
  2015-08-10, 15:47

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerdum
10 ชั่วโมง 8 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 10 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 15 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 19 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerdum
10 ชั่วโมง 8 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 10 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 15 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 19 นาที ago
กลับด้านบน