กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล

 • CPTPP ที่เป็นกระแสร้อนแรงเวลานี้คืออะไร? เราจะตอบคำถามนี้ภายหลัง ขณะนี้ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ พยายามผลักดันให้ไทยเข้าร่วมข้อตกลงฉบับนี้ และเตรียมให้กระทรวงพาณิชย์เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา แต่ด้วยกระแสคัดค้านจากภาคสังคมทำให้จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ทำหนังสือถอนวาระออกไป และย้ำว่าจะไม่เสนออีก ถ้ายังไม่เห็นไปในแนวทางเดียวกัน
  2020-05-03 09:45
 • สัมภาษณ์พิเศษ พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รอง ผอ.สรพ.ไขข้อสงสัยทำไมบุคลากรสาธารณสุขติดเชื้อโควิด-19 และ New Normal ของระบบสุขภาพไทยในอนาคต
  2020-04-28 20:23
 • ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรานา 2019 หรือโรค โควิด-19 ความตระหนกแพร่เร็วกว่าไวรัส ประชาชนอีกมากยังรู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร ขณะที่ผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล ยา เวชภัณฑ์จะเพียงพอหรือไม่?
  2020-04-26 20:35
 • “ส่วนตัวเลขคาดการณ์ในระยะสั้นถึง 15 เมษายนนี้ เลวร้ายที่สุดน่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 25,000 คน ในกรณีที่ดีที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 คน โดยคิดจากฐานว่าสามารถสร้างระยะห่างทางสังคมได้มากน้อยแค่ไหน”
  2020-03-30 20:04
 • ‘กฤตยาแสดงทัศนะว่า สังคมควรทำให้การท้องทุกท้อง ไม่ว่าจะท้องพร้อมหรือไม่พร้อมเป็นเรื่องปกติก่อน การมองว่าถ้าท้องไม่พร้อมแล้วเป็นปัญหาส่งผลให้ผู้หญิงไม่มีทางเลือก แต่หากมองว่าท้องทุกท้องไม่ว่าจะตั้งใจ ไม่ตั้งใจ หรือเกิดความผิดพลาด เป็นท้องที่สามารถจัดการได้ ไม่ว่าจะด้วยการยุติการตั้งครรภ์หรือไม่ก็ตาม ประการต่อมาคือต้องทำให้การท้องที่ไม่พร้อมมีทางเลือกและทางเลือกทุกทางนั้นต้องปลอดภัย ถูกกฎหมาย และให้คนทุกกลุ่มทุกเหล่าเข้าถึงบริการได้’ จาก-ท้องในวัยรุ่น ‘ปัญหา’ ของวัยรุ่น หรือ ‘ปัญหา’ ของผู้ใหญ่?
  2020-03-08 17:07
 • ถ้าว่าตามองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดมาตรฐานการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต้องไม่เกินร้อยละ 10 ต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งถ้าดูตัวเลขในไทยจากปี 2533 การคลอดที่เกิดจากผู้หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
  2020-02-08 10:25
 • การรักชีวิตหรืออีกนัยหนึ่งคือการกลัวความตาย เรียกได้ว่าเป็นสัญชาติญาณพื้นฐานของมนุษย์ แต่กับคนที่คิดฆ่าตัวตายอาจหมายถึงบางสิ่งในชีวิตล่มสลายลงจนคนผู้นั้นคิดว่าไม่อาจกู้คืนได้อีก กระทั่งชีวิตก็ไม่มีค่าที่จะดำรงอยู่ ตัวเลขการฆ่าตัวตายของไทยถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลก แต่การพูดว่าปัญหาเรื่องนี้ของไทยเบากว่าที่อื่นก็ไม่ใช่คำพูดที่ถูกต้องนัก เพราะมันหมายถึงการสูญเสียหลายสิ่งอย่าง ที่สำคัญมีหนทางที่จะลดการฆ่าตัวตายลงได้อีก
  2019-05-03 09:15
 • 7 เมษายน 2562 เวลา 00.57 น.นับเป็นอีกวันที่วงการสาธารณสุขของไทยต้องสูญเสียบุคลากรที่ทรงคุณค่าไปอีกหนึ่งคน บุคคลผู้นั้นคือ ผศ.ภญ.สำลี ใจดี สำหรับแวดวงเอ็นจีโอที่ทำงานด้านผู้บริโภค ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ และการเข้าถึงยา คงมีน้อยคนที่ไม่รู้จักอาจารย์สำลีหรือย่านุ่น
  2019-04-21 09:55
 • ประเทศไทยมีอัตราการผ่าท้องคลอดที่สูงมากประมาณร้อยละ 35-40 ซึ่งเลยเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดว่าการผ่าท้องคลอดที่มีความจำเป็นตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ไม่ควรเกินร้อยละ 15 แต่ของไทยกลับเกินกว่าไปเกือบ 2 เท่า ถือว่าสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชียรองจากประเทศจีน
  2019-04-18 14:23
 • ประเทศไทยมีอัตราการผ่าท้องคลอดสูงมากคือประมาณร้อยละ 35-40 หรือ 1 ใน 3 ของหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด และสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชียรองจากประเทศจีน ขณะที่องค์การอนามัยโลกกำหนดว่าการผ่าท้องคลอดที่มีความจำเป็นตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ไม่ควรเกินร้อยละ 15
  2019-04-08 10:11