ครอบครัว

 • สสส.ถอดบทเรียนครอบครัวอบอุ่น ต.ศรีไค พบ 148 ต้นแบบครอบครัวมีสัมพันธภาพดีจากหลัก 5 ดี ชี้เป็นภูมิคุ้มกันป้องกันเด็กพัฒนาการทางภาษาล่าช้าเพราะติดมือถือ ใช้กลไกอาสาสมัครครอบครัวเยี่ยมบ้านกระตุ้นพัฒนาการเด็ก “ตัวช่วย” ปู่ย่าตายายเมื่อต้องเลี้ยงหลานลำพัง
  2019-12-24 18:03
 • คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ ประกาศระเบียบวาระที่ 2 ‘วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาพจิตครอบครัว’ เตรียมผลักดันเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ช่วงปลายปี 2562 เหตุพบสถิติผู้ป่วยจิตเวชและอัตราฆ่าตัวตายขยายตัวรวดเร็ว แม้ในต่างจังหวัด บุคลาการด้านจิตเวชไม่เพียงพอ การไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศภาวะทำครอบครัวไทยตึงเครียด หลังประกาศระเบียบวาระแรก ‘มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน’ ไปก่อนหน้านี้
  2019-08-08 12:17
 • สสส.จับมือ bookspace ต่อยอดองค์ความรู้จากสุดยอดหนังสือดี 8 เล่ม ตีแผ่ข้อมูลใหม่ทันการเปลี่ยนแปลงหวังติดอาวุธให้เด็กไทยเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง พร้อมจัด workshop ควบคู่ดึงเยาวชนผู้สนใจร่วมกิจกรรมตลอดปี
  2019-04-23 11:28
 • เผย ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองครอบครัวฉบับฯใหม่ เน้นเป็นงานนโยบายระดับชาติ ทำงานร่วมกัน ช่วยเจ้าหน้าที่ทำงานสะดวกและรวดเร็วขึ้น ส่วนผู้ถูกกระทำความรุนแรงได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ส่วนผู้กระทำความรุนแรงมีบทลงโทษทางอาญา พร้อมรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  2019-04-02 12:26
 • จิตแพทย์เผยความสัมพันธ์ชีวิตคู่ครอบครัวคนไทยมีแนวโน้มเปราะบาง รอบ 10 ปี ยอดการจดทะเบียนหย่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ในปี 2557 มีจำนวนคู่หย่า 111,810 คู่ สาเหตุมาจากพื้นฐาน 2 ฝ่าย อดทนน้อยลง ทั้งกดดันจากความเครียดการงาน ค่านิยมใหม่พึ่งลำแข้งตัวเอง แนะวิธีสร้างกาวใจ คงรสข้าวใหม่ปลามัน เสมอต้นเสมอปลาย ใช้คำพูด-การปฏิบัติที่เป็นกำลังใจกันและกัน อย่าพูดกันขณะอารมณ์ร้อน
  2015-04-15 06:18
 • โฆษกสธ. เผยครอบครัวไทยยุคใหม่ เปราะบาง น่าห่วง ปัญหาหย่าร้างสูงขึ้น ในปี 2555มีคู่จดทะเบียนสมรสใหม่ 3แสนกว่าคู่ มีคู่จดทะเบียนหย่ายุติชีวิตคู่ 1แสนกว่าคู่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ในรอบ 9 ปี เกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเพิ่มขึ้น สาเหตุมาจากทั้ง 2 ฝ่ายถูกกดดันทั้งจากความเครียดจากงาน และค่านิยมใหม่การพึ่งลำแข้งตัวเองได้ แนะวิธีถนอมชีวิตคู่ ให้ปรับตัวเข้าหากัน และยึดสุภาษิตโบราณที่ว่าใช้น้ำเย็นเข้าลูบ ชี้ยังได้ผลดี  พร้อมแนะคู่ที่หย่าขาดแล้วแต่มีลูก ต้องคงบทบาทพ่อแม่ให้เข้มแข็งต่อไป สร้างความมั่นคงทางจิตใจในเด็ก
  2014-04-14 19:39