ชมรมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ

 • ข้าราชการหวั่นถูกลิดรอนสิทธิเบิกจ่ายยาซ้ำรอยเดิม วอน คสช. ให้ความเป็นธรรม
  2014-09-10 15:55
 • ไทยรัฐ - คำสั่งจากกรมบัญชีกลาง เกี่ยว กับแนวทางการกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายา ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2557 ตามประกาศกรมบัญชีกลางเลขที่ กค.0422.2/ว.356 ได้ออกระเบียบการกำหนดจ่ายยาในระบบกองทุนสวัสดิการข้าราชการ ดังนี้... กรณีการจ่ายยาชื่อสามัญ (Generic Name) จะมีการบวก กำไรให้สูงถึงร้อยละ 100-200 ของต้นทุนค่ายา แต่การสั่งจ่ายยาต้นแบบ (Original) จะให้โรงพยาบาลบวกกำไรค่ายาได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของราคาที่จัดซื้อได้ และไม่เกินกว่าราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ผลสะท้อนที่เกิดขึ้นทำให้ทุกภาคส่วนตื่นตระหนกและหวั่นเกรงกับผลกระทบที่จะเกิดตามมาอีกมาก
  2014-02-12 11:27
 • ชมรมพิทักษ์สิทธิข้าราชการได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยกรมบัญชีกลาง และเรียกร้องให้รัฐบาลเพิกถอนประกาศดังกล่าวฯ เพื่อรักษาสิทธิตามพันธะสัญญาที่ให้ไว้กับข้าราชการและครอบครัว 
  2013-11-19 16:40
 • "ผอ.สวปก." คาด ธ.ค.นี้ กรมบัญชีกลางเดินหน้าลดค่ารักษาระบบสวัสดิการข้าราชการ คุมเบิกจ่ายกลุ่มยาลดไขมันเพิ่ม ชี้เป็นยานอกบัญชียาหลักอีกตัวใช้กันมาก มูลค่าสูงถึง 1.4 พันล้านบาทต่อปี สูงกว่ากลูโคซามีน “กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา” แนะทำความเข้าใจกับข้าราชการก่อนเพื่อลดแรงต้าน
  2012-12-11 08:36