ชวัลวลัย เมฆสวัสดิชัย

 • จังหวัดสระบุรีจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ. 2563 นี้ ชูแนวคิด 24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล จัดแสดงภูมิปัญญา นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์แพทย์แผนไทยและสมุนไพรจาก 24 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายแพทย์แผนไทย-เครือข่ายสมุนไพร
  2020-02-12 16:24
 • สระบุรีคัดเลือกสมุนไพรพื้นถิ่นจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ดอกเข้าพรรษา, มัลเบอร์รี่, ข้าวเจ๊กเฉยเสาไห้ เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มน้ำข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ผสมนม, แชมพูมัลเบอร์รี่ และ ไวท์เทนนิ่ง & ไบร์ทเทนนิ่ง เฟเชียล เซรั่ม ดอกเข้าพรรษา
  2019-09-09 09:25
 • สระบุรี ถือเป็นจังหวัดลำดับต้นๆของประเทศที่มีการทำข้อตกลงการซื้อยาสมุนไพรระหว่าง รัฐต่อรัฐ ด้วยระบบการโอนขายบิล ซึ่งจัดทำทุกโรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรี เป็นการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการของรัฐ นอกจากนั้นยังสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่
  2019-08-17 12:06
 • บทบาทเภสัชสมุนไพร เป็นบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาสมุนไพร เพื่อประชาชนใช้ในการดูแลสุขภาพ ไปสู่การนำไปใช้ใน รพ. และก้าวไปสู่การสร้างความหวังในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
  2018-09-07 22:32