ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จังหวัดสระบุรีจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ. 2563 นี้ ชูแนวคิด 24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล จัดแสดงภูมิปัญญา นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์แพทย์แผนไทยและสมุนไพรจาก 24 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายแพทย์แผนไทย-เครือข่ายสมุนไพร

ภญ.ชวัลวลัย เมฆสวัสดิชัย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ. 2563 นี้จะมีการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ณ บริเวณองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยงานนี้จะเป็นการรวบรวมและจัดแสดงภูมิปัญญา นวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์สำคัญ ๆ ทางด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพรจาก 24 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด 24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเยี่ยมชมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้แล้ว ภายในงานยังมีการประกวดผลิตภัณฑ์ การแข่งขันต่าง ๆ ทั้งจากกลุ่มประชาชน นักเรียนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายแพทย์แผนไทย เครือข่ายสมุนไพร และวงการวิชาชีพที่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในหัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย เวทีเสวนา "พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โอกาสและความท้าทาย" เวทีเสวนา "กัญชาและโอกาสทางการแพทย์" เวทีเสวนา"กัญชาและกัญชงเพื่อเศรษฐกิจ" และเวทีเสวนา"การขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล : การบริหารจัดการขยะเปียกให้เป็นปุ๋ยดิน"

"เราตั้งเป้าหมายว่าผู้ที่มาเยี่ยมชมงานจะต้องได้ความรู้ ได้แลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เรามองภูมิปัญญาเหมือนเป็นเรื่องในอดีต และมองเรื่องแพทย์แผนไทยว่าคือการนวด แต่ปีนี้เราพยายามใช้คำว่า 24 ภูมิปัญญา และ ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล โดยมองว่าทำอย่างไรที่จะนำภูมิปัญญาที่มีทั้งหมดแล้วนำหลักวิชาการ การวิจัยพัฒนา การพัฒนาสู่นวัตกรรม เพื่อให้ทุกคนมีความเชื่อและมั่นใจที่จะใช้ประโยชน์ รักษาภูมิปัญญาที่มีอยู่ให้นำไปใช้ได้จริง" ภญ.ชวัลวลัย กล่าว

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 1000 คนแรก รับของที่ระลึก ฟรี https://forms.gle/PU8EnsZsXMhNS1xS6