แพทย์ทางเลือก

 • จังหวัดสระบุรีจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ. 2563 นี้ ชูแนวคิด 24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล จัดแสดงภูมิปัญญา นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์แพทย์แผนไทยและสมุนไพรจาก 24 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายแพทย์แผนไทย-เครือข่ายสมุนไพร
  2020-02-12 16:24
 • กรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข เตรียมผลักดัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ เป็นต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ชนบทห่างไกลได้เข้าถึงการรักษาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพ
  2018-04-02 20:26
 • “หมอธีระ” วิเคราะห์กรณีผู้ป่วยมะเร็งแห่รับสมุนไพร ต้นเหตุคำสื่อสารทำสับสน ทั้งคำว่า “หมอ” และ “ยา” สร้างความเชื่อมโยงถึงการรักษา แนะ สธ.เร่งแจงให้ชัด สร้างความเข้าใจสาธารณะต่อนิยาม “หมอพื้นบ้าน และยา” พร้อมยกตัวอย่างกรณีสมุนไพรแพทย์ทางเลือก สหรัฐฯ แยกเป็น “อาหารเสริม” ไม่ใช่ยารักษาหากไม่ตรงตามเกณฑ์สากล
  2018-02-16 14:54
 • มีมติให้มีการผลักดันประเด็นนโยบายสาธารณะด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การแพทย์แผนไทยยังนับว่ามีอุปสรรคปัญหาหลายประการที่ทำให้ยังไม่สามารถเป็นระบบบริการสุขภาพหลักของคนไทยในเวลานี้ได้ 
  2017-03-18 13:25
 • “หลายครั้งที่การส่งเสริมสมุนไพรก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและทำให้เกิดโทษจากการใช้ จนนำมาซี่งความไม่ไว้ใจในการใช้สมุนไพรและการแพทย์ทางเลือก และหากเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ การแพทย์ทางเลือกจะไม่ใช่ทางเลือกจริงๆ แต่จะกลายเป็น “การแพทย์ที่ไม่มีทางเลือก” นั่นก็คือ หมดหนทางบำบัดรักษาแล้ว จึงหันหน้าหาการแพทย์ระบบนี้ การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจึงไม่ควรสงเสริมไปในเชิงธุรกิจและการพาณิชย์เสียแต่แรก แต่ต้องเริ่มจากการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้สมุนไพรเสียก่อน”
  2016-12-03 08:07
 • กระทรวงสาธารณสุข หนุนใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานกับแพทย์ให้บริการในใน รพ.ของรัฐ เพิ่มทางเลือกในการรักษาและการเข้าถึงบริการการแพทย์ผสมผสานแก่ประชาชน ชูเป็นสาขาที่ 12 ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
  2016-06-27 16:37
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยใช้สมุนไพรรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ที่ รพ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ได้ผลดี ทำให้อาการโรคสงบลงใน 2 สัปดาห์ –1 ปี
  2016-04-16 22:47
 • คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ เร่งวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พัฒนาแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และแพทย์ทางเลือก นำร่องพัฒนาภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น 2 จังหวัด เชียงราย อุดรธานี เป็นพื้นที่ตัวอย่าง พร้อมคัดเลือก ‘หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ’ หวังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประสบความสำเร็จ
  2016-03-06 14:26
 • กระทรวงสาธารณสุข นำภูมิปัญญาไทย สมุนไพรไทยเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพเป็นทางเลือกประชาชน เปิดคลินิกรักษาโรค อัมพฤกษ์ อัมพาต  ไมเกรน  ข้อเข่าเสื่อม ภูมิแพ้ ในโรงพยาบาลใหญ่แบบครบวงจร ร้อยละ 80 ในปี 2559 เพื่อบรรลุระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ในอีก 20 ปีและเป้าหมายสุขภาพระดับโลก 
  2016-01-11 15:45
 • รมว.สธ. เร่งให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บูรณาการทำงานเร่งพัฒนายาสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานสากล ส่งขายได้ทั่วโลก  ฃเพิ่มความนิยม ทำให้ติดตลาดใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านก่อนไปหาหมอ พร้อมสนับสนุนให้มีการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ประชาชน เผยปัจจุบันประมาณ 61% ของ รพ.มีบริการแพทย์แผนไทยและทางเลือกในแผนกผู้ป่วยที่ คาดปี 61 ครบทุกแห่งทั่วประเทศ
  2015-09-10 12:23
 • กรมการแพทย์แผนไทยฯ เตรียมรับมือกับปัญหาขาดแคลนสมุนไพร และสมุนไพรที่ปลูกมีคุณภาพลดต่ำลง เร่งส่งเสริมเกษตรกรการปลูกสมุนไพรในชุมชนเป็นทางเลือก
  2015-06-13 17:23
 • รมว.สธ. ชูแนวคิดขยายคลินิกรักษาโรคผสมผสานในโรงพยาบาลในสังกัดให้แพทย์แผนปัจจุบันสามารถสั่งใช้ยารักษาทั้งแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก พร้อมเร่งการวิจัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย สร้างความเชื่อมั่นประชาชน
  2014-10-12 21:43

Pages