ทรัพย์สินทางปัญญา

 • เอฟทีเอว็อทช์ยื่น 4 ข้อเสนอแก่หัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาการค้าความตกลงเขตการค้าเสรี RCEP ขอให้มีท่าทีไม่รับข้อเสนอในบทว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกินไปกว่าความตกลง TRIPs เพราะจะกระทบการแข่งขันของยาชื่อสามัญและการเข้าถึงยาของประชาชน
  2019-06-17 16:45
 • หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ - ขณะที่มีการเจรจาเขตการค้าเสรีไทยกับสหภาพยุโรปรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายนที่เชียงใหม่ หลังจากมีการเจรจาในรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 ที่กรุงบรัสเซลส์ เบลเยียม กลุ่มที่คัดค้านก็มีการทำกิจกรรมรณรงค์คู่ขนานในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน เพื่อให้ประชาชนทราบถึงความเสียเปรียบที่จะเกิดขึ้นหลายด้าน โดยเฉพาะผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และภาคการเกษตร
  2013-09-16 13:34
 • สหรัฐกำลังดำเนินความพยายามอย่างหนัก เพื่อการสร้างสมดุลอย่างเหมาะสม ให้กับการเจรจาการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก ระหว่างการจัดหาสิทธิบัตร และการคุ้มครองข้อมูลอย่างแข็งแกร่งให้กับผู้ผลิตยาแดนอินทรี กับการรับประกันว่าคนยากจนสามารถเข้าถึงยาได้
  2013-04-16 11:02
 • ข้อห่วงใยของกระทรวงสาธารณสุขต่อผลกระทบเกิดขึ้นกับเรื่องยาและเวชภัณฑ์ ทำให้การเจรจาเพื่อกำหนดกรอบเอฟทีเอไทยอียูยังเดินไปข้างหน้าไม่ได้ ซึ่งในมุมของกระทรวงพาณิชย์ เห็นว่าหากไทยไม่ลงนามข้อตกลงร่วมอาจจะกระทบต่อการส่งออก เพราะหลายประเทศในภูมิภาคนี้มีท่าทีร่วมลงนามไปแล้ว
  2012-09-17 15:02