นิลสุวรรณ ลีลารัศมี

 • รองประธานกลุ่มเอฟทีเอว็อทช์ เผยมียาอีกหลายตัวที่ไม่ควรได้รับสิทธิบัตรอีก หลังศาลฎีกาชี้ขาด ถอนสิทธิบัตรยา 'วาลซาร์แทน' ชี้เหตุผู้ป่วยไทยเข้าไม่ถึงยา แม้อายุสิทธิบัตรของยานั้นจะสิ้นไปแล้ว เนื่องจากบริษัทยาใช้วิธีการที่เรียกว่า รูปแบบจดสิทธิบัตรไม่จบสิ้น (evergreen patent) สกัดบริษัทผู้ผลิตยาชื่อสามัญไทย
  2018-05-11 11:16
 • นายกสภาเภสัชกรรม เผย ศาลฎีกาชี้ขาด สั่งถอนสิทธิบัตรการผลิตยา “ยาโรคความดันโลหิตสูง-โรคหัวใจ” แล้ว หลังต่อสู้เป็นคดีความยาวนาน 7 ปี เหตุข้อมูลวิธีการผลิตชัดเจนว่าไม่ใช่วิธีใหม่ เป็นเพียงการยื่นคุ้มครองกระบวนการผลิตยาเม็ดทั่วไปเท่านั้น ผลการตัดสินครั้งนี้ส่งผลต่อทั่วโลก เชื่อนานาประเทศจะยกการฟ้องของไทยเป็นกรณีตัวอย่างเพื่อการขอถอนสิทธิบัตรยานี้ได้
  2018-05-09 15:50
 • สภาเภสัชกรรมออกประกาศเตือน ‘เภสัชกร’ รีวิวผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด หลงเชื่อ นอกจะผิดกฎหมายยา, กฎหมายอาหาร และกฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้ว ยังถือเป็นการผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมด้วย
  2018-05-03 21:51
 • สภาเภสัชกรรมเผย เภสัชกรขาดแคลน ทั้งที่ สธ.เน้นทีมหมอครอบครัวที่ต้องมีเภสัชไปด้วย แต่บุคลากรกลับไม่เพิ่มตาม ระบุ รพ.รัฐมีอัตราเภสัชกร 1 ต่อ 5,000 ประชากร หรือ 1.3 คน ต่อ 10,000 ประชากร ขณะที่ตามเกณฑ์ต้องการ 3.7 คน ต่อ 10,000 ประชากร
  2017-09-27 21:00
 • สภาเภสัชกรรม ผนึกองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม รณรงค์ให้ประชาชนไทย “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย…ปรึกษาเภสัชกร” ระบุการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันนั้น สมุนไพรบางอย่างใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ แต่ควรแจ้งข้อมูลให้กับแพทย์หรือเภสัชกรทราบทุกครั้งว่ากำลังใช้สมุนไพรชนิดใดอยู่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด เพราะยาแผนปัจจุบันกับยาสมุนไพรบางชนิดอาจไปออกฤทธิ์ขัดกันหรือเสริมฤทธิ์กัน ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้
  2017-06-25 16:24
 • สภาเภสัชกรรมเผยวิกฤตขาดแคลนเภสัชกรหนัก มีในระบบราชการไม่ถึงครึ่งของจำนวนที่ควรมี จี้รัฐบาลให้ความสำคัญแก้ปัญหา ระยะสั้นกำหนดอัตราตั้งใหม่ข้าราชการ 316 อัตราในปีงบประมาณ 2560 ส่วนระยะยาวบรรจุปีละ 1,602 คนติดต่อกัน 10 ปี
  2017-06-16 19:45
 • สังคมผู้สูงวัย หลายโรครุมเร้า กินยาหลายชนิด เสี่ยงใช้ยาผิด สัปดาห์เภสัชกรรม 8-14 ส.ค. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลผู้สูงวัยให้ใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาโรค และช่วยลดความสูญเสียจากการใช้ยาผิดแบบผิดๆ ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการใช้ยา ขอรับคำปรึกษาเภสัชกรในสถานพยาบาลหรือร้านยาใกล้บ้าน ภายใต้คำขวัญ “ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัย และเป็นสุข”
  2016-08-06 06:59