น้ำหนักสัมพัทธ์

 • กรมบัญชีกลางทำหนังสือแจ้ง รพ.เอกชน ปรับอัตราจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยในใหม่ ยึดตาม DRGs ฉบับที่ 6 การคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ ให้ยกเลิกอัตราฐาน 11,213 บาทต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ เป็น 10,897 บาทต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์แทน เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
  2018-10-25 20:02
 • สปสช.แจงความคืบหน้าการจัดสรรงบกลางปี 61 ที่ได้รับมากว่า 4 พันล้านบาทที่ ครม.อนุมัติเพิ่มในส่วนกองทุนผู้ป่วยใน อยู่ระหว่างโอนให้ รพ. คาดภายใน มิ.ย.นี้ ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมระบุ รัฐบาลเพิ่มเงินในระบบบัตรทองช่วยทำให้อัตราจ่ายค่า RW ผู้ป่วยในเพิ่มเป็น 8,000 บาท จากเดิมที่เคยได้รับ 7,500 บาท ช่วยทำให้ รพ.มีสภาพคล่องดีขึ้น
  2018-06-24 10:19
 • “นพ.ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร” ชี้โรงพยาบาลขาดทุนผู้ป่วยในเกิดจากหลายปัจจัย การเหมารวมว่าเป็นเพราะการจ่าย DRG ของ สปสช.ถือว่าไม่เป็นธรรม ยิ่งถ้าได้ Base rate น้อยก็ต้องไปเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรเงินแก่ สปสช.ให้เพียงพอ
  2017-11-23 18:31
 • อาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ยันโรงพยาบาลขาดทุนผู้ป่วยในไม่เกี่ยวกับระบบ DRG ชี้มี 4 ปัจจัยหลักต้องดูว่าขาดทุนเพราะอะไรแล้วไปแก้ตรงนั้น เช่นเดียวกับเงื่อนไขการจ่ายเงินของ สปสช.ก็เป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐจ่ายเงินระหว่างกัน ไม่ใช่จ่ายแบบเอกชนจ่ายหนี้กัน
  2017-11-19 16:35
 • ผมเขียนบทความนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจว่า ไทยดีอาร์จี ทำความดีหรือความเสื่อมเสียต่อระบบโรงพยาบาลในประเทศไทยอย่างไรบ้าง นอกจากนี้กองทุนประกันสุขภาพและโรงพยาบาลควรปรับตัวอย่างไรต่อการใช้กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยฉบับใหม่ล่าสุด (ฉบับ 6)
  2017-08-17 16:24
 • “หมอศุภสิทธิ์” เผย DRG Version 6.1 ปรับเกณฑ์เบิกจ่ายชดเชยผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยภาวะเฉียบพลันเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์โรค เทคโนโลยีการแพทย์ และการรักษาที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมรองรับชดเชยผ่าตัดวันเดียวกลับ พร้อมปรับค่า RW เพิ่ม 1.2 หมื่นบาท หลัง Version 5 ใช้มานานร่วม 5 ปี คาดเริ่มใช้ปีงบประมาณ 2561 นี้
  2017-08-04 12:39
 • TDRG Version 6.0 ใกล้จะคลอดแล้ว พร้อมใช้งาน 1 ตุลาคม 2559 ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาพิจารณ์ TDRG Version 6.0 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เพื่อให้ทีมวิจัยพัฒนาได้ทราบความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะผู้สนใจเรื่องผลกระทบน้ำหนักสัมพัทธ์ต่อการได้รับการชดเชยของโรงพยาบาล หรือ ต่อสถานะทางการคลังของกองทุน 
  2016-05-14 18:05
 • คณะวิจัยมหาวิทยานเรศวรประชาพิจารณ์ดีอาร์จีรุ่นที่ 5.2 สำหรับให้รพ.เบิกจ่ายผู้ป่วยใน แจงปรับปรุงน้ำหนักสัมพัทธ์หรือน้ำหนักของโรคใหม่เพื่อสะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงให้ครอบคลุม เช่น กลุ่มโรคแทรก กลุ่มโรคมะเร็ง ชี้การเปลี่ยนรุ่นเพื่อปรับปรุงรุ่นก่อนหน้าให้สะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงมากขึ้น เผยดีอาร์จีรุ่นที่ 5.2 พัฒนาต่อเนื่องโดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการประชาพิจารณ์ 2 ครั้งจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อป้องกันไม่ให้รพ.สับสน ทั้ง 3 กองทุนสุขภาพได้ตกลงว่าจะใช้ดีอาร์จีรุ่นเดียวกัน
  2013-07-18 08:07